Tisztelt Sporttársaink,

1/ A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség pályázatot nyújt be a Honvédelmi Sportszövetség által meghirdetett, „rendszeresen szervezendő szakmai programok szakmai- és pénzügyi támogatására” című, TÁM/4/2023 azonosító számú pályázatra.

2/ Az MDLSZ fent megnevezett pályázat keretében a 2023.05.01 – 2023.10.31. közötti időszakban komplex, összehangolt rendezvénysorozatot tervez megvalósítani, melyek keretében a következő program(ok) kivitelezését helyezzük előtérbe.

-komplex sportnap (hazafias, honvédelmi nevelést magába foglaló program)
-tematikus napok történelem, kulturális és sport műveltség területen
-hagyományőrző napok
-közösségépítés, közösségformálás, mint átfogó cél előtérbe helyezése

melynek kivitelezésére tagegyesületei részére pályázatot hirdet.

Kizárólag olyan programok támogatását tervezzük, melyek tartalmazzák a sportlövészet megismerésének és gyakorlásának lehetőségét. A sikeres pályázat további feltétele, hogy a pályázó a programok részeként a honvédelmi alapismeretek legalább egy témakörében elméleti és gyakorlati foglalkozást is tartson – pl.: vészhelyzet kezelés, az elsősegélynyújtás, a közlekedésbiztonság, a túlélési ismeretek, a térképészet-tájékozódás, a rádió és jelkommunikáció, hadtörténet, honismeret, hagyományőrzés –, valamint, hogy a támogatási időszakban legalább 5 alkalommal, nem egymást követő napon rendezzen egymásra épülő programot.

3/ A pályázat célja

Magyarország Kormánya, valamint a Honvédelmi Sportszövetség törekvéseivel összhangban rendezvényeink egyik fő célja, hogy Magyarország állampolgárainak a haza védelme iránti hazafias elkötelezettségét és áldozatkészségét az önkéntesség figyelembevételével Magyarország nemzeti védelmi képességének fenntartásába és fejlesztésébe minél szélesebb körben bevonja, valamint a társadalom és a honvédelem kapcsolatát erősítse.  a fiatal generáció hazafias nevelésének erőteljesebb megjelenítése. A tagszervezetek rendezvényeinek támogatásával elősegíthető a HS komplex nevelési képzési programjának megvalósítása, valamint a honvédelmi nevelésbe bevont fiatalok számának növelése.

A HS tagszervezetei által szervezett sport-, illetve egyéb szakmai programok 2023. évi megvalósítása, melyek hozzájárulnak a hazafias és honvédelmi nevelés elősegítéséhez.

4/ Megvalósítandó rendezvény tartalmak:

-Hazafias és honvédelmi nevelés tématerületen szellemi és fizikai aktivitásra ösztönző komplex tevékenységek, események megvalósítása (lövészet, honvédelemmel kapcsolatos bemutatók, egyéb ehhez kapcsolódó oktatások)
-Az előző évek hasonló témakörű, Honvédelmi Sportszövetség által támogatott sikeres rendezvényeihez igazodva az idei eseményekre látogatók oktatóktól kaphassanak betekintést a honvédelmi alapismeretek tekintetében a lőelméletről, a fegyverkezelés biztonságáról és fontosságáról, a célkiválasztásról és azok leküzdéséről.
-Fontos, hogy az interaktív jellegű, hazafias jellegű és azt erősítő ismertető előadások megtartásával párhuzamosan nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati feladatokra.
-A rendezvényre látogatók megismerhetik a II. világháborús fegyvereket, illetve a rend- és honvédelmi szervezetek által jelenleg is használt lőfegyvereket.
-18 éven alatti résztvevők airsoft típusú fegyverekkel ismerkedhetnek meg és próbálhatják ki azokat a megépített pályákon. (airsoft)

6/ Pályázat MDLSZ-hez történő beadásának határideje és módja: 2023.05.30. 24.00 óra

A pályázatot pdf formátumban, a klub elnökének vagy gazdasági társaság ügyvezetőjének aláírásával, cégszerű pecsétjével ellátva, scannelve kell benyújtani a Szövetség mdlsz@mdlsz.com e-mail címére.

7/ Pénzügyi elszámolási rend:

A pályázónak vállalnia kell az önálló tervező-szervező-kivitelező feladatokat, melyeket a Szövetség ellenőriz. A pályázónak elszámolási kötelezettsége áll fenn mind az MDLSZ, mind pedig a Honvédelmi Sportszövetség felé, a pénzügyi bizonylatokat másolatban kell átadni az MDLSZ részére, illetve az eredeti HS pályázati kiírásban rögzítetteknek megfelelően Önállóan kell feltölteni a HS pályázati elszámolási oldalára. A számlákat minden esetben a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség részére kell megkérni. Azok a számlákat, amelyek tartalmilag hibásak vagy nem az MDLSZ nevére, székhelyére vagy adószámára vannak kiállítva azokat a Honvédelmi Sportszövetség a pályázati elszámolás során nem veszi figyelembe.

A pénzügyi elszámolás a pályázati feltételek szerzősszerű teljesítését követően történik, az elszámoláshoz szükséges, szabályosan kitöltött pénzügyi bizonylatok szövetségi befogadás után, mint utófinanszírozás.
A pályázathoz igényelhető összeg: maximum 3.000.000, -Ft

Az elszámolás rendjét a 11/ pont szabályozza

8/ Pályázókkal kapcsolatos feltételek:
-klub érvényes MDLSZ tagsága
a pályázónak nem lehet lejárt számlatartozása az MDLSZ felé
-a pályázónak nem lehet köztartozása, nem folyhat ellene végrehajtás vagy egyéb hatósági eljárás
-a pályázó a 2023. évben semmiféle jogcímen nem részesült támogatásban az MDLSZ részéről
-rendelkezik a rendezvény szervezéséhez-lebonyolításához szükséges technikai, illetve emberi erőforrással

9/ Pályázati feltételek:

A tervezett rendezvényt a már jelzett időiszakban a program kivitelezéséhez illeszkedő, arra alkalmas helyszínen kell megszervezni és kivitelezni. A pályázónak vállalnia kell az önálló tervező-szervező-kivitelező feladatokat, melyeket a Szövetség ellenőriz. A pályázónak elszámolási kötelezettsége áll fenn a Szövetség felé, a pénzügyi bizonylatokat a pályázati kiírásban rögzítetteknek megfelelően kell átadni a Szövetség részére.

10/ A program tervezett tartalmi elemei melyeket a pályázatban kérünk megjeleníteni:
-program tartalma, összetétele, időtartama
-megvalósítás helyszíne, időpontja
-honvédelmi ismeretek (elméleti és gyakorlati) megjelenése, feldolgozásának módja
-honvédelemhez kapcsolódó sportágak esetleges bevonása
-program lebonyolításban résztvevő szakemberek száma
-támogatott program helyszínének megnevezése, jellemzői

11/ Elszámolható költségvetési tételek a HS pályázathoz kapcsolódó kiírás “benchmark” alapján:

3.-sz.-melleklet-Benchmark.pdf (honvedelmisport.hu)

12/ Pályázó által a Szövetség felé kötelezően benyújtandó tételek:

Pályázó adatai
Rendezvény helyszínének ismertetője
Rendezési időszak
Rendezési ütemterv (programok megnevezésével együtt)
Részletes pénzügyi terv – 11/ pont szerint

13/ Pályázatok elbírálása

A pályázatokat a Szövetség Elnöksége bírálja el. A pályázókat email útján értesítjük.

LETÖLTHETŐ PÁLYÁZATI IRAT……..

Budapest, 2023.05.12.

Haiszky Ernő Zoltán
MDLSZ főtitkár