Tisztelt Sporttársaink,

A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség pályázatot nyújt be a Honvédelmi Sportszövetség által meghirdetett, „tagszervezetei számára szükséges nagyértékű sporteszközök pénzügyi támogatására” című, TÁM/6/2023 azonosító számú pályázatra.

1/MDLSZ a nevezett pályázat keretében a 2023.05.01 – 2023.10.31. közötti időszakban nagyértékű sporteszközök beszerzését helyezi előtérbe, mely kapcsolódik a tagszervezet, illetve az MDLSZ profiljához, valamint hozzásegíti a hazafias-, honvédelmi nevelés megvalósításához, így az MDLSZ és a HS a megnevezett pályázattal a következő eszközök beszerzését támogatja.

Eszközbeszerzés (sporteszköz, hagyományőrző eszközök)
(A számviteli törvény szerint értékhatártól függetlenül tárgyi eszközök azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközök, amelyek tartósan (1 éven túl) szolgálják a szervezet tevékenységét)

Az eszközök beszerzésére tagegyesületei részére pályázatot hirdet.
Tagszervezetenként egy pályázat nyújtható be

2/A pályázat célja

A Honvédelmi Sportszövetség és az MDLSZ célja, hogy a tagszervezetek rendelkezzenek a minőségi programok szervezéséhez szükséges eszközökkel,

Pályázat MDLSZ-hez történő beadásának határideje és módja: 2023.05.22. 24.00 óra
A támogatás felhasználásának időszaka: 2023.05.30. – 2023.10.31.

A pályázatot pdf formátumban, a klub elnökének vagy gazdasági társaság ügyvezetőjének aláírásával, cégszerű pecsétjével ellátva, scannelve kell benyújtani a Szövetség mdlsz@mdlsz.com e-mail címére.

3. Pénzügyi elszámolási rend: A pénzügyi elszámolás a pályázati feltételek szerzősszerű teljesítését követően történik, az elszámoláshoz szükséges, szabályosan kitöltött pénzügyi bizonylatok szövetségi befogadás után, mint utófinanszírozás.

A pályázathoz igényelhető összeg: minimum 200.000, -Ft, maximum 750.000, -Ft
Az elszámolás rendjét a 5/ pont szabályozza

4/Pályázókkal kapcsolatos feltételek:

klub érvényes MDLSZ tagsága
a pályázónak nem lehet lejárt számlatartozása az MDLSZ felé
a pályázónak nem lehet köztartozása, nem folyhat ellene végrehajtás vagy egyéb hatósági eljárás
a pályázó a 2023. évben semmiféle jogcímen nem részesült támogatásban az MDLSZ részéről

5. Pályázati feltételek és elszámolási rend:

Az eszközök beszerzését az árajánlatok bekérése és az árajánlatok Szövetség által történő írásbeli jóváhagyása után lehet véglegesíteni. A pályázónak vállalnia kell az önálló tervező-szervező-kivitelező feladatokat, melyeket a Szövetség ellenőriz. A pályázónak elszámolási kötelezettsége áll fenn mind az MDLSZ, mind pedig a Honvédelmi Sportszövetség felé, a pénzügyi bizonylatokat másolatban kell átadni az MDLSZ részére, illetve az eredeti HS pályázati kiírásban rögzítetteknek megfelelően Önállóan kell feltölteni a HS pályázati elszámolási oldalára.

A számlákat minden esetben a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség részére kell megkérni.
Azok a számlákat, amelyek tartalmilag hibásak vagy nem az MDLSZ nevére, székhelyére vagy adószámára vannak kiállítva azokat a Honvédelmi Sportszövetség a pályázati elszámolás során nem veszi figyelembe, elszámolását nem engedélyezi.

6/A pályázatban kérjük megjeleníteni:
beszerezni kívánt eszköz(ök) pontos megnevezése
tervezett eszközök beszerzési nettó, illetve bruttó ára
beszerzési darabszám
összesítés  

7/Pályázó által a Szövetség felé kötelezően benyújtandó tételek:
Pályázó adatai (székhely, adószám)
Beszerzési ütemterv (beszerzés indoklásával együtt)

8/Pályázatok elbírálása

A pályázatokat a Szövetség Elnöksége bírálja el. A pályázókat emailben értesítjük.

Budapest, 2023.05.16.

Haiszky Ernő Zoltán
MDLSZ főtitkár