Az MDLSZ Elnökségének 2023.01.25/01 sz. határozata

Az elnökség négy tagja egyhangú döntéssel elfogadta a szövetség 2023. évi költségvetési tervezetét, melyet az ügyvezető testület az éves rendes közgyűlés elé kíván terjeszteni. A pénzforgalmi szemléletű költségvetés fő keretszámai a következők:

Teljes nyitó: 79’604’894,- Ft
Tervezett bevételek: 65’300’000,- Ft
Tervezett kiadások: 63’439’864,- Ft
2023. évi záró egyenleg: 81’465’030,- Ft

A fenti keretszámok nem tartalmazzák az ingatlan esetleges megvásárlásával kapcsolatos kiadásokat, melyről a közgyűlés a költségvetés elfogadása előtt külön szavaz majd.

Budapest 2023.01.25.

MDLSZ Elnöksége