Az MDLSZ Elnökségének 2022.02.18./01. számú határozata

Az elnökség digitális úton, 5 IGEN szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta:

A 2022.03.20-ára összehívott éves rendes közgyűlésünk kiküldött napirendjéhez határidőben érkezett két módosító javaslat, melyeket az elnökség megtárgyalt, elfogadott, ezért ennek megfelelően módosítja a közgyűlés napirendi pontjait, valamint a honlapon és elektronikus levél formájában is közzéteszi a jelen határozat értelmében módosított meghívót és napirendet.

  1. Javaslat: A szakági vezetők személyes beszámolója a 2021-es évről.
    Indoklás változatlan formában:
    „A szövetség vezetése, alkalmazkodva a tagság igényeihez, a szakági költségvetést megkönnyítendő jelentős összeget különített el a szakágvezetők által könnyeben felhasználható módon. Ezen összeg a teljes éves költségvetés közel 20%-át teszi ki és mint ilyen jelentős tétel, fontos, hogy az ezen összeg felett rendelkező szakágvezetők, mára már ne csak egy féloldalas összesítésben adjanak számot a szakágak pénzügyi hátterének lehető legcélravezetőbb felhasználásáról. Fontos lehet, hogy a beszámolójukkal kapcsolatos esetleges kérdésekre az érintettek személyesen és főleg első kézből tudjanak tájékoztatást adni. Valamint a pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásához kiemelten fontos lehet a teljes költségvetés 20%-át kitevő tétel megismerése.”
  2. Javaslat: 6. napirendi pontban a dátum 2022-re javítandó.

Indoklás változatlan formában:

„A közgyűlési meghívóban felsorolt napirendek közül a 6. napirend címe szerintem elírásra került. Feltehetően a tárgyévre, 2022-re vonatkozó pénzügyi terv (költségvetés) megtárgyalásáról és elfogadásáról van szó, nem pedig 2021-ről. A szigorú eljárási szabályok miatt ennek lehetnek jogi relevanciái, ezért javasolom a napirendi pont címének javítását és erről a meghívottak értesítését.”

Letölthető……

Az MDLSZ Elnöksége