MDLSZ Elnökségének 2022.02.04./01. számú határozata

Az elnökség digitális úton, 5 IGEN szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta:

Sportágaink további fejlesztése érdekében, az ügyvezető testület folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, melyek szövetségünk sportolói igényeit is kielégítik, ugyanakkor komoly nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozással, kidolgozott, és működő rendszerek átvételével, valamint színvonalas nemzetközi versenyzési lehetőségekkel is járhatnak.

Ennek jegyében, felvettük a kapcsolatot az ICFRA (International Confederation of Fullbore Rifle Association) nevű, a puskasport egy fontos – statikus lövészet – szeletét képviselő világszövetséggel. Link: https://www.icfra.com Miután az elmúlt évben felvételt nyertünk az IPRF Világszövetségbe, mely a precíziós puskasport és hosszútávlövészet dinamikus ágát képviseli, sőt annak augusztusi világbajnokságát is szervezzük (vagy 2022-ben, vagy ha a Covid miatt csúszik, akkor 2023-ban) indokolt a statikus hosszútávú pontlövészet fejlesztése is, amit az ICFRA rendszere biztosíthat az F-Class szabályrendszerekkel.

Bemutatkozó anyagunk beküldése és több fordulós tárgyalás után megerősítést nyert, hogy felvételt nyerhetünk az ICFRA világszövetségbe, aminek adminisztratív, vagy szabályrendszerekben rejlő akadálya nincs, ezért az elnökség jelen határozatában felhatalmazza az elnököt, hogy formálisan is beadja szövetségünk felvételi kérelmét.

Első körben, mielőtt hazánk részt vett volna az első világbajnokságon (az ICFRA VB is 2023-ra halasztva a Covid miatt), ún. „Affiliate Membership” kérhető, ami tulajdonképpen teljes jogú tagság, szavazati joggal, és aminek díja £130/év. Az első VB részvétel után következik a szó szerint is „Full Membership”, aminek éves díja £250. Ezt a szövetség vállalja.

Az ügyvezető testület megbízza Tógyer Imre sporttársunkat (Proshooting Lövész Egyesület) – aki hosszú évek óta szervez hasonló versenyeket, maga is jó eredménnyel lövi a hasonló puskaszámokat, valamint ezzel kapcsolatos oktatómunkát is végez – hogy vizsgálja meg az ICFRA hazai meghonosításának lehetőségeit, és nyújtsa be az elnökségnek ezzel kapcsolatos elképzeléseit, versenyek integrálását az MDLSZ versenynaptárába, stb. Ennek alapján az ügyvezető testület megadja majd elvi engedélyét a sportág (F-Class) szakági szerkezetünkbe történő integrálásával kapcsolatban.

Az MDLSZ Elnöksége