Az Elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatja a közgyűlés elé terjesztendő költségvetés fő keretszámait, és felkéri az Elnököt és a főtitkárt a komplex kontrolling táblák megfelelő frissítésére annak érdekében, hogy a február elején esedékes 2022 januári – cash-flow (pénzfolyam) szemléletű – pénzügyi terv-tény zárás már az új táblarendszerben történhessen.

A 2022-es szövetségi költségvetés elnökség által javasolt keretszámai:
Nyitó (bank és házipénztár) total: 47,6M Ft
Tervezett bevételek B1-B11 sorok: 55,9M Ft
Tervezett kiadások: 55,6M Ft