Az MDLSZ Elnökségének 2021.02.18./02. számú határozata

Az elnökség digitális úton, 5 IGEN szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta: Az éves rendes közgyűlés elé kerülő anyagok előkészítésének keretében az elnökség megvizsgálta az elmúlt év pénzforgalmi szemléletű költségvetési zárását, és megvitatta a 2021-es szövetségi költségvetés tervezetét. Az említett dokumentumokat jelen határozatában elfogadja, és a közgyűlés elé kívánja terjeszteni, függetlenül attól, hogy a közgyűlés személyes
részvétellel, vagy írásos döntéshozatal formájában kerül lebonyolításra.

Letölthető…..

Az MDLSZ Elnöksége