Az MDLSZ Elnökségének 2021.02.18./01. számú határozata

Az elnökség digitális úton, 5 IGEN szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta:
Az éves rendes közgyűlés elé kerülő anyagok előkészítésének keretében az elnökség megvizsgálta a könyvelő iroda által elkészített pénzügyi beszámolót (mérleget), és annak közhasznúsági mellékletét. Az említett dokumentumokat jelen határozatában elfogadja, és a közgyűlés elé kívánja terjeszteni, a kötelező közzététel előtti végső elfogadás céljából, függetlenül attól, hogy a közgyűlés személyes részvétellel, vagy írásos döntéshozatal
formájában kerül lebonyolításra.

Letölthető…….

Az MDLSZ Elnöksége