MDLSZ Elnökségének 2020.10.30./02. számú határozata

Az Elnökség digitális úton a következő egyhangú határozatot hozta:

 Az Alapszabály 7.§ (4) bekezdése szerint „………A szövetség számára fizetendő díjakat az elnökség díjszabályzatban állapítja meg. Az elnökség a következő évre vonatkozó díjszabályzatot köteles minden év november 30. napjáig elfogadni és december 15. napjáig közzétenni.

Fentiekre való tekintettel az Elnökség megvizsgálta az érvényes díjtábla szerinti tételeket, és megállapította, hogy a díjtábla elemei nem követték az elmúlt évek inflációját, így szükséges néhány tétel emelése a növekvő szövetségi költségek fedezetének megteremtése érdekében.

Egyúttal az Elnökség ajánlással fordul a versenyrendező tagegyesületek felé annak érdekében, hogy az évtizedes szinten változatlan verseny nevezési díjakat vizsgálják felül, és költségeik fedezetének megteremtése érdekében emeljék azokat reális szintre. Ma már egy versenyszámonkénti 1’000,- Ft, vagy 1’500,- Ft nevezési díj sokszor az alapvető költségeket sem fedezi, és minőségi versenyek lebonyolításához messze nem elégséges.

 Szövetségi díjtáblázat a 2021-es verseny évadra       Letölthető………