MDLSZ Elnökségének 2020.09.08./01. számú határozata

Az elnökség az elmúlt napokban megtárgyalta Simon László szakágvezető javaslatát és Dr. Regényi Kund elnökségi tag ellenszavazata mellett, 4 igen – 1 nem szavazati arányban a következő határozatot hozta:

  • Simon László szakágvezetőt megerősíti szakágvezetői pozíciójában
  • Szalai Lászlót kinevezi a magyar NROA szervezet elnökévé, és felruházza az IPSC bírói ügyeinek vezetésével és szervezésével, ezzel felmentve Sötét Gábort ebből a korábbi tisztségéből
  • Sötét Gábort kinevezi a magyar IPSC régióigazgatójává, mely pozíció a Kovács Attila korábbi lemondását követően üres volt, és mint helyettes régióigazgató, Dr. Regényi Kund végezte a kapcsolódó feladatokat.
  • Néhány ország kivételével (pl. Magyarország, Németország, Franciaország) mindig a szövetség mindenkori elnöke tölti be a régióigazgatói pozíciót, és a szövetség elnökének egyébként is jelentős szerepe van a sportág nemzetközi kapcsolatrendszereinek ápolásában, a szövetségi szintű – de a szakágat érintő – döntések összehangolásában, ugyanakkor az MDLSZ szerkezete máshogyan épül fel, és az elnök nem IPSC lövő, így Dr. Fábián Lajos elnök kívülről, és csak az érintettek mindenkori kérésére támogatja a fent nevezett csapatot, mint a régióigazgató helyettese. Ezzel Dr. Regényi Kund régióigazgató helyettes megbízatása megszűnik, eddigi – megbízott régióigazgatói – munkáját mind az elnökség, mind a sportolók nevében köszönjük.
  • Regényi Kundot kinevezi a hazai MISSIA program koordinátorának, mely program igen jelentős a blue line vizsga eltörlése után mind a biztonság növelése, mind az utánpótlás nevelése szempontjából.
  • Az IPSC szakág vezetése az IDPA és az IMSSU szakágakhoz hasonlóan egy három fős testület kezébe kerül. Simon László szakágvezető munkáját Szalai László és Sötét Gábor segítik, döntéseiket egyszerű szótöbbséggel hozzák. Felkérésükre Dr. Fábián Lajos részt vesz a döntéshozatalukban, de csak előzetes felkérésre és nem elnökségi döntéseket erőltetve a szakági vezetésre.

Az elnökség bízik abban, hogy az új szerkezetű IPSC vezetés segít a konfliktusok kezelésében mielőtt azok még kialakulnának, és eléri egyik legfőbb célját, újra IPSC világverseny hazai megrendezésének előkészítését, és hazánkba hozatalát.