MDLSZ Elnökség 2023.05.23/01. számú határozata

Az Elnökség 5 tagja, 5 egyhangú igen szavazattal úgy határozott, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a következő határozatot hozza.

 A szövetség a szabályzatok betartása és legfőképpen annak egyes sportolókra vonatkozó betartatása érdekében jelen határozatában felhívja valamennyi versenyt rendező tagszervezetét, hogy fordítson fokozott figyelmet a versenyeken tapasztaltak adminisztrációjára, és amennyiben a résztvevők részéről nem megfelelő sportolói magatartást, szabályok megsértését tapasztalja, úgy a szervező, valamint a versenybíró éljen azon jogával, hogy a versenyzőt felszólítja a sportszerű versenyzésre, ezt követő ismételt sportszerűtlen magatartás esetén pedig zárja ki a versenyzésből, az eset körülményeit pedig jegyzőkönyvben rögzítse.

Ezzel a tagszervezetek segíthetik a szövetség munkáját és adott esetben, egy-egy később induló vizsgálat, vagy fegyelmi eljárás során a megfelelő dokumentáció segítheti az elnökség, vagy a sportfegyelmi bizottság döntéshozatali tevékenységét.

A Szövetség a verseny megrendezésének jogát és annak kötelezettségeit is átruházta a tagszervezetre. A tagszervezet, mint a verseny rendezője jogosult és egyben köteles is mérlegelni azt, hogy mit tekint biztonsági kockázatnak, e körben pedig a verseny lebonyolításában résztvevő bírók szakmai tapasztalatára, álláspontjára támaszkodik. Annak megítélésében, hogy a verseny biztonsága milyen intézkedést tesz szükségessé a tagszervezet és a szövetség is a versenybírókra támaszkodik, döntéseik felülvizsgálatára nincs mód. Biztonsági kérdésben a főbíró/range master/vezető bíró szakmai véleménye irányadó, melyet a szövetség elfogad.

A dinamikus sportlövészeti ágak fokozott biztonsági követelményeket, a résztvevők fokozott fegyelmét igénylő lövész sportágak, melyben a lőtéri biztonság fenntartásánál semmi nem fontosabb, a sportoló véleménynyilvánítási, vagy részvételi joga sem. 

2023.05.23.

Az MDLSZ Elnöksége