MDLSZ Elnökség 2022.08.26/01. számú határozata

Az Elnökség 5 tagja, 5 egyhangú igen szavazattal úgy határozott, hogy utasítja a szövetség főtitkárt, hogy az MDLSZ – KÉSZ Holding Zrt. között létrejött, kizárólagosan az IDPA szakág, 2022 évi Országos Bajnokságának – IDPA CZ CUP Hungarian National Championship – támogatására biztosított 200.000, -Ft, azaz kettőszázezer forint összegű pénzügyi céltámogatás teljes összegét utalja ki az OB-t szervező Globus Lövész Klub Sportegyesület részére.