Tisztelt Sporttársak,

A   Nemzeti Közszolgálati Egyetem – LUDOVIKA Sportegyesület szervezésében, az MDLSZ versenyzői azonosítóval rendelkezők részére az alábbi helyen és időben MDLSZ Gyorspont szakág, bíróképzési tanfolyam és vizsga kerül megrendezésre.

Fontos: Gyorspont szakág versenyszámai a legszerteágazóbbak, ezért a vizsgázni szándékozók otthoni felkészülése elengedhetetlen, hiszen az egynapos képzéssel egybekötött írásbeli és gyakorlati vizsga nem elegendő ahhoz, hogy előzetes, egyéni felkészülés nélkül sikeres vizsga teljesíthető legyen.

A tanfolyamon más MDLSZ szakág bírói vagy lövészetvezetői képzés és vizsga nem lesz tartva.

 • Tanfolyam és vizsga időpontja: 2022.04.30.án 09.00 óra
 • Tanfolyam és a vizsga helyszíne: NKE – Ludovika Lőtér. 1089 Bp. Diószegi Sámuel utca 23.
 • A tanfolyam szervezésének és a vizsgának a díja: 5.000.- Ft/fő

A tanfolyam részvételi díját a jelentkezés beadását követően a szervező írásbeli visszaigazolása után a helyszínen, a szervező részére készpénzfizetéssel kell teljesíteni.
A jelentkezés a szervező írásbeli visszaigazolásával és a részvételi díj teljesítésével válik befejezetté, pénzügyi bizonylatot a szervező állítja ki a tanfolyamon résztvevők részére a képzési díj kiegyenlítésekor.

 • Szervező: Nemzeti Közszolgálati Egyetem – LUDOVIKA Sportegyesület
 • Szervező kontakt személy: Farkas Zsuzsanna
 • Szervező telefonos elérhetősége: 30/860-9055
 • Szervező e-mail címe: ludovikasportegyesulet@gmail.com
 • A képzésben részvevő maximális létszám: 40 fő
 • Jelentkezési és iratbeküldési határidő: 2022.04.24.

A tanfolyam tartalma és folyamata

 • Felkészítés, illetve a vizsga anyaga a szövetségi weboldal Dokumentumtár oldalán megtalálható, Gyorspont szakág szabályzataiból épül fel.
 • A tantermi képzés (szünetekkel) 3 órát vesz igénybe, majd
 • kb. egy órányi szünet után 60 perc időtartamban egy 50 kérdésből álló, teszt jellegű – egy kérdés és 4 lehetséges válaszból a jó kiválasztása – írásbeli vizsga kerül lebonyolításra, ezeket követően
 • a lőtéren gyakorlati vizsgával zárjuk a képzést.

Jelentkezéssel kapcsolatos információk

Az MDLSZ elnökségének 2019.07.01/01 számú határozata alapján 2019.07.01-től a szövetség bírói tanfolyamain csak olyan résztvevő tehet bírói alapvizsgát, aki a 49/2004 (VIII.31.) BM rendeletben előírt követelmények szerinti kombinált, vagyis minden lőfegyver kategóriára vonatkozó hatósági fegyverismereti vizsgával rendelkezik.

A képzésre a jelentkezés alapfeltétele a komplex hatósági fegyverismereti vizsga megléte, az irat bemutatása. 

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.07.25./01. számú határozata. A bírói és lövészetvezetői képzések pontosabb jogharmonizációjának biztosítása érdekében, a 2019.07.01./01. számú határozat kiegészítéseképpen az elnökség úgy döntött, hogy a bírói/lövészetvezetői tanfolyamok végén tett sikeres vizsga után csak a vizsgabizonyítványt/oklevelet adja ki a jelölteknek, de a bírói kártyát nem. A sikeres vizsgát tett jelöltek ezzel az okmánnyal az állandó lakóhelyük szerint illetékes rendőrhatóságnál kérelmezhetik a 2004. évi XXIV. tv. 3.§ (f) bekezdés szerinti hatósági lövészetvezetői engedély kiadását. A jogszabály által előírt hatósági lövészetvezetői határozat bemutatása után adja ki a szövetség a bírói igazolványokat.

A jelentkezésben a következő adatokat adja meg: Azt a jelentkezést tekintjük teljesnek, amelyben a jelentkező az alább felsorolt valamennyi adatot megadta.

 • Név
 • anyja neve
 • születési helye, ideje,
 • MDLSZ azonosítója:
 • Fegyverismereti vizsgabizonyítvány száma:
 • e-mail cím:
 • telefonos elérhetőség:
 • Bejelentett állandó lakcím:
 • Postázási címe: sikeres vizsga esetén erre a címre fogja megkapni az oklevelet.

A létszámot a megfelelő tartalmú jelentkezések beérkezési sorrendjében töltjük fel.

Budapest 2022.03.25.

Haiszky Ernő Zoltán
MDLSZ főtitkár