Tisztelt Klubvezetők,

Tájékoztatlak Titeket, hogy a tagszervezeteink 2023. évi MDLSZ tagsági díjának fizetési határideje 2023.03.31.-én lejárt, ettől az időponttól kezdve, a kiegyenlítetlen számlákat lejárt számlatartozásként tartjuk nyilván.

A klubok MDLSZ tagsági, illetve a Szövetség által más jogcímen a szövetség által a klubok részére kiállított számlák, kifizetetlen státuszának növekvő száma okán tájékoztatlak Titeket, hogy érvényben van az MDLSZ Elnökségének 2020.03.07/01 számú határozata.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2020.03.07. / 01. SZÁMÚ HATÁROZAT

A korábbi években hasonló témakörben hozott határozatokat egységes szerkezetbe foglalva, és azokat megerősítve az Elnökség úgy döntött, hogy a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség azon tagegyesületei részére, akiknek lejárt számlatartozása van a Szövetség felé, a Szövetség főtitkára és annak asszisztense, sem az adott egyesület részére, sem pedig annak tagjai/sportolói számára nem teljesíthet semmiféle szolgáltatást mindaddig, amíg az adott egyesület a teljes tartozását maradéktalanul meg nem fizette a szövetség részére, azaz a kérdéses összeg be nem érkezett a szövetség bankszámlájára, vagy pénztárába.

Lejárt számlatartozásnak minősül minden, a kibocsátott számla fizetési határidejének napjáig be nem érkezett, a kérdéses számla szerint esedékes összeg. A tartozásból adódó jogkövetkezmények a tartozó egyesületet terhelik.

              Budapest, 2023.04.06.

                                                                                                       Haiszky Ernő Zoltán
                                                                                                                MDLSZ főtitkár