Tisztelt Klubvezetők, Kapcsolattartók,

Az elmúlt néhány napban megnőtt az MDLSZ részéről a klubok felé kiállított lejárt, tehát kiegyenlítetlen számlák száma amelyek jelentős része a klubok által megigényelt 2022. évi versenyengedélyekből, illetve a kiírt versenyek díjaiból tevődik össze. A főtitkári iroda az igényelt versenyengedélyeket kiállította, kipostázta vagy személyes átvétel útján adta át a klubok vezetőinek, a versenyek pedig megjelentek a versenynaptárban.

A klubok egy része a versenyengedélyeket, illetve a kiírt versenyek díjait a fizetési határidő lejártáig nem egyenlítették ki, e mellett viszont új igényeket adtak be.
Kérem, hogy a lejárt számlával rendelkező klubok vezetői vegyék figyelembe, hogy az MDLSZ Elnökség 2020.03.07/01 számú határozata érvényben van, a főtitkári iroda annak utasításai szerint jár el.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2020.03.07. / 01. SZÁMÚ HATÁROZAT

A korábbi években hasonló témakörben hozott határozatokat egységes szerkezetbe foglalva, és azokat megerősítve az Elnökség úgy döntött, hogy a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség azon tagegyesületei részére, akiknek lejárt számlatartozása van a Szövetség felé, a Szövetség főtitkára és annak asszisztense, sem az adott egyesület részére, sem pedig annak tagjai/sportolói számára nem teljesíthet semmiféle szolgáltatást mindaddig, amíg az adott egyesület a teljes tartozását maradéktalanul meg nem fizette a szövetség részére, azaz a kérdéses összeg be nem érkezett a szövetség bankszámlájára, vagy pénztárába.

Lejárt számlatartozásnak minősül minden, a kibocsátott számla fizetési határidejének napjáig be nem érkezett, a kérdéses számla szerint esedékes összeg. A tartozásból adódó jogkövetkezmények a tartozó egyesületet terhelik.

2022.01.17.
Haiszky Ernő Zoltán
MDLSZ főtitkár