Tisztelt Sporttársak,

Adatstruktúrában történt változások az NSR API fejlesztéshez kapcsolódóan

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve az EMMI NSR API fejlesztésének kötelező előírásait figyelembe véve, annak következményeként 2022.05.31 napján megtörtént a szövetségi digitális rendszer alapvető adatstruktúrája fejlesztésének – átalakításának frissítése.

Új mezők:
– Születési vezetéknév
– Születési keresztnév
– Anyja vezetékneve
– Anyja keresztneve
– Jogállás
– Fogyatékossággal élő személy

Tanulmányok blokk: NEM KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ ROVAT

Az NSR számára megadható az adott spotoló Képzettsége, Továbbképzése, illetve nyelvismerete. Az erre szolgáló blokkot minden sportoló a saját adatlapján találhatja meg.

Név:
A korábban meglévő Név mezőben található adatok szétbontásra kerültek a Születési vezetéknév és Születési keresztnév mezőkbe. Mivel nem minden esetben egyezhet meg a születési név a viselt névvel, kérjük az Egyesületeket és Tagjainkat, hogy ellenőrizzék és amennyiben szükséges, módosítsák a születési vezeték és keresztnév mezőkben található adatokat. (versenyző tudja saját nevét módosítani)

Anyja neve:
A korábban meglévő Anyja neve mező is szétválasztásra került Anyja vezetékneve és Anyja keresztneve mezőkre. Az új mezőkkel további teendő nincs, kizárólag az NSR számára lettek létrehozva.

Jogállás:
A Szövetségnek kötelező az NSR számára nyilatkozni a sportolókról aszerint, hogy jogállásuk tekintetében amatőr vagy hivatásos sportoló. Alapértelmezetten Amatőr megjelölést kapott minden tagunk, amennyiben ezt változtatni szükséges, (jelenleg nincs hivatásos jogállású sportolónk, ez nem is várható) az Adatlapon változtatható meg. (kizárólag főtitkár módosíthatja)

Fogyatékossággal élő személy:
Kötelező az NSR számára nyilatkozni, hogy a sportoló fogyatékossággal élő személy vagy nem. Alapértelmezetten a Nem került beállításra minden tagunk esetén, amennyiben ezt változtatni szükséges, az a sportolói Adatlapon változtatható meg.

Tanulmányok blokk: NEM KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ ROVAT
Az NSR számára megadható az adott spotoló Képzettsége, Továbbképzése, illetve nyelvismerete. Az erre szolgáló blokkot minden sportoló a saját adatlapján találhatja meg.

Versenyek létrehozásakor kötelező mező változás:
Az NSR kötelezi a Szövetséget, hogy minden megrendezésre kerülő verseny esetén adatot szolgáltasson az adott verseny valós megrendezési helyszínéről.  

A jelzett ok miatt minden olyan klubnak, aki rendelkezik saját vagy bérelt lőtérrel és természetesen a szövetségnek is fontos, hogy a versenyek helyszínéül szolgáló lőterek nyilvántartásának kialakítása érdekénben az adatszolgáltatásban aktívan vegyen részt. A főtitkári iroda rögzíti az adatokat, de ennek vannak klubszintű közreműködői függvénye is.

A lőtér adatbázis kialakulásáig, a versenyek kiírhatósága érdekében, első lépésként létrehozásra került egy központi helyszín, amelyet minden egyesület az új verseny kiírásakor szabadon tud használni, amíg az adott lőtér nincs regisztrálva.

A jelenleg létrehozott központi helyszín neve: Központi vagyis a szövetség székhelye

2022.06.01 utáni időszakban amennyiben egy versenyt rendező egyesület szeretné – ez lenne a célszerű és hasznos – a saját tulajdonában vagy fenntartásában álló helyszínt (lőteret) bejelölni a versenynél, kérjük az alábbiak szerint járjon el:

Az eljárást egyetlen alkalommal kell elvégezni, tehát nem minden egyes megrendezésre kerülő verseny esetén:

A Főtitkár számára ELŐZETESEN szükséges elküldeni a létesítmény adatait, hogy felvételre és az egyesülethez hozzárendelésre kerüljön.

A felvételhez az alábbi adatok megadása szükséges:
– Helyszín megnevezése
– Ország:
– Irányítószám:
– Település:
– Közterület neve:
– Közterület jellege:
– Házszám:

2022.06.01.

Haiszky Ernő Zoltán
MDLSZ főtitkár