Tisztelt Klubvezetők, Kapcsolattartók,

Közeledik a 2023. év vége, a zárások időszaka, amely természetesen érinti a pénzügyi elszámolásokra-ellenőrzésekre történő felkészülést is.

Azt tapasztaltuk, hogy vannak egyesületek, akiknél még találhatóak olyan számlák, melyek fizetési határideje már lejárt. Arra kérek minden Klubvezetőt és Kapcsolattartót, hogy a szövetségi digitális rendszerben ellenőrizzék a saját klubjuk számláit, pontosabban a klub által még kifizetetlen, már LEJÁRT fizetési határidejű számlákat.

Fontos, hogy a számlák szövetségi digitális rendszerben történő ellenőrzésénél ne csak az első oldalt tekintsétek át, hanem az előző oldalakat is, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb lejárt státuszú számla általában ott található.

Azon klubok, akik a 2023. évben a szövetség felé nem tesznek eleget maradéktalanul számlafizetési kötelezettségüknek, a szövetség főtitkári irodája nem teljesíthet semmiféle szolgáltatást, ezt a 2020.03.07/01 számú Elnökségi határozat egyértelműen meghatározza. Ennek alapján a tartozó egyesületek tekintetében az MDLSZ által 2023-ban kibocsátott, klub által ki nem fizetett számlák kiegyenlítéséig nem adunk ki a 2024. évre érvényes versenyengedélyeket, nem hagyunk jóvá 2024. évi versenykiírásokat.

A lejárt státuszú számlák kiegyenlítési határideje 2023.11.15.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2020.03.07. / 01. SZÁMÚ HATÁROZATA

A korábbi években hasonló témakörben hozott határozatokat egységes szerkezetbe foglalva, és azokat megerősítve az Elnökség úgy döntött, hogy a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség azon tagegyesületei részére, akiknek lejárt számlatartozása van a Szövetség felé, a Szövetség főtitkára és annak asszisztense, sem az adott egyesület részére, sem pedig annak tagjai/sportolói számára nem teljesíthet semmiféle szolgáltatást mindaddig, amíg az adott egyesület a teljes tartozását maradéktalanul meg nem fizette a szövetség részére, azaz a kérdéses összeg be nem érkezett a szövetség bankszámlájára, vagy pénztárába.

Lejárt számlatartozásnak minősül minden, a kibocsátott számla fizetési határidejének napjáig be nem érkezett, a kérdéses számla szerint esedékes összeg. A tartozásból adódó jogkövetkezmények a tartozó egyesületet terhelik.

Budapest, 2023.11.07.

                                                                                Haiszky Ernő Zoltán
                                                                                   MDLSZ főtitkár