Tisztelt Sporttársak,

2022.05.17-i tájékoztatóban közzétettük a 2023.01.01-től bevezetésre kerülő bírói nyilvántartási rendszer működésével kapcsolatos információkat. Az iratbeadási határidő közeledik (2022.10.31), így ismételten kérjük azokat a sporttársakat, akik a következő évben aktív bírói tevékenységet kívánnak végezni, hogy küldjék be a kért iratokat.

A 2022.05.17-i tájékoztatást ismét megküldöm az alábbiakban

Az MDLSZ Elnökségének 2022.05.16/01 határozata úgy rendelkezik, hogy a főtitkárnak hírlevélben fel kell hívnia az elmúlt évtizedekben bírói vizsgát tett, oklevéllel, és lövészetvezetői rendőrségi határozattal rendelkező sporttársakat, akik bírói tevékenységet szeretnének végezni a jövőben, hogy legkésőbb 2022.10.31-ig vonatkozó dokumentumaikat nyújtsák be a főtitkári irodának. A határozat szerint, aki az adott határidőig nem tesz eleget a kérésnek, nem kerül felvezetésre az új, digitális nyilvántartásba, és törlésre kerül az MDLSZ bírói rendszeréből. Jelen hírlevéllel teszek ennek a kötelezettségemnek, és kérem, hogy szíveskedjetek Ti is ennek megfelelően eljárni.

Az iratokat lehetőleg scannelve vagy fényképezve küldjétek be. Fénykép formátumú rögzítés esetén a torz, olvashatatlan képekkel sajnos nem tudunk mit kezdeni, ezért kérünk Titeket, hogy megfelelő minőségben küldjétek az iratokat.

Az elmúlt hónapokban már elkezdtük ezeknek a bírói okleveknek, rendőrségi lövészetvezetői határozatoknak a begyűjtését, így akik 2020.03.01-e után már beküldték nekünk a kért iratokat, azoknak nem kell ismételten beküldenie.

Iratbekérések oka: A beküldésre kerülő iratok eredményeként valamennyi bíró, – valamint a szövetség is – aki a szövetség versenyrendszerében aktív bírói tevékenységet kíván végezni, rendelkezni fog a vonatkozó jogi szabályozás által előírt képesítést igazoló és bírói-lövészetvezetői tevékenység végzéséhez szükséges iratokkal, így az előírásoknak eleget tudunk tenni.

Egy működtethető – 2023.01.01-én működésbe lépő – rendszer kialakítása érdekében a digitális rendszerben már kialakításra került minden egyes szakág tekintetében egy-egy adatbázis hely, ahova a szakági bírók (akiknek megvannak a szükséges iratai, ezért kérjük be ezeket) kerülnek rögzítésre, így minden szakág tekintetében teljesen egyértelmű lesz, hogy kik a bírók. A rendszer természetesen figyelembe veszi azt is, hogy egy adott személy több szakág bírói képzésén is részt vett, így több szakágra vonatkozó jogosultsága lesz.

Amikor ez az adatbázis szakáganként fel van töltve – 2022.10.31-2023.01.01 közötti időszakban – releváns bírói nevekkel, adatokkal, akkor a jelenlegi központi adatbázis helyett a szakági adatbázisokból fogja olvasni a rendszer a bírók adatait a versenyjegyzőkönyvek kitöltésekor, így csak olyan bíró lesz megjeleníthető a jegyzőkönyvekben, akik valóban jogosultak az adott szakág tekintetében a bírói tevékenységre.

A helyzet megoldásában aktív közreműködést kérek mind a versenyzőtársak, mind pedig a versenyrendező klubok vezetői, kapcsolattartói részéről, hiszen az érdek közös.

Tisztában vagyunk azzal, hogy vannak olyan sporttársak, akik valamikor elvégeztek egy vagy akár több bírói képzést is, de sajnálatos módon nincsenek meg a bírói okleveleik, de bírók kíván maradni.  Mivel bírói tevekénységre mi nem adhatunk jogosultságot iratok nélkül, így ezen sporttársak, illetve a bírói munka iránt érdeklődők részére – a szakágvezetőkkel egyetértésben, közösen kialakított szabályrendszer alapján – készek vagyunk bírói képzéseket szervezni, de ezeket az igényeket a klubok vezetőinek írásban jelezni kell az adott szakágak vezetői részére, a többi egyeztetés-rugalmasság és szervezés kérdése, tehát megoldható.

A megszerzett bírói oklevél, fegyverkezelői vizsga alapján a lövészetvezetői határozat a rendőrségtől megigényelhető.

A bírói képzések szabályrendszere megtalálható a szövetségi weboldal

https://mdlsz.com/wp-content/uploads/2022/05/Biroi-kepzes-szabalyai.pdf, illetve a

https://mdlsz.com/dokumentumtar/ oldalain.

Budapest, 2022.09.20.

Haiszky Ernő Zoltán
MDLSZ főtitkár