EMLÉKEZTETŐ – Elnökségi értekezlet

 Időpontja: 2021.04.22. csütörtök 18:00-21:00

Helye:    Microsoft Teams videokonferencia

Jelen vannak:

 • Fábián Lajos Károly – elnök (FLK)
 • Varjú János – alelnök (VJ)
 • Regényi Kund – elnökségi tag (RK)
 • Kovács Lajos Tibor – elnökségi tag (KLT)
 • Eördögh Attila – elnökségi tag (EA)
 • Haiszky Ernő Zoltán – főtitkár (állandó meghívott) (HEZ)
 • Bátonyi Attila – FB elnök (állandó meghívott) (BÁ)

Napirendi pontok:

 1. Megemlékezés szövetségünk egyik alapítójáról
              a/  Érkezett egy kérés az elnökséghez, mely szerint a soron következő IPSC Országos Bajnokság keretei között emlékezzünk meg Horváth Edéről akár úgy is, hogy a verseny neve legyen „IPSC Pisztoly OB – Horváth Ede emlékverseny”. Ez a verseny a Csongrádon 06.12-én sorra kerülő IPSC pisztoly OB, a Mesterlövész SE szervezésében. FLK felkérte Simon László szakágvezetőt, hogy konzultáljon a verseny rendező egyesület és a szakág vezetésével.
  b/  Az elnökség várja a szakág írásos válaszát.
 2. Módosított junior program véglegesítése és elfogadása
             a/  KLT vezetésével az elnökség ismételten átbeszélte és finomította a tervezetet.
  b/  Az elnökség álláspontja szerint egy minden szakágra egységesen vonatkozó szabályrendszerrel kell dolgozunk és a szakágaknak is kellő mozgásteret kell adnunk a szakági költségvetés terhére akár egyéni         pályáztatásra és támogatásra is.
  c/  Külön címzett támogatásként az eddigi szakági és egyéb költségvetési sorokon túl és azon felül, kísérleti jelleggel a K23 tartalék keret terhére 1 millió forintos keretösszeggel hirdetjük meg egy tesztidőszakra a külön junior támogató rendszerünket.
  d/  KLT küldi a végleges szöveget, melyet az elnökségi tagok áttekintenek és a hónap végéig teljes véglegesítésre kerül. Utána határozatban tesszük közzé az elfogadott verziót.
 3. Shooting Time IPSC SE ügy (elnöke: Sólyom Olivér)
            a/  Tavaly év elején az érintett tagszervezet vezetője az akkor érvényben lévő tiltó jogszabályokat, valamint a szövetség elnökségének vonatkozó tiltó határozatát megsértve, a Facebookon toborozva versenyzőket versenyt szervezett, aminek eredményeképpen fegyelmi eljárás indult. A fegyelmi eljárás jelenleg is tart. Miután az elnökség, mint nyilvánossági kötelmekkel működő közhasznú civil szervezet ügyvezető testülete, ebből adódó kötelességének eleget téve a vonatkozó elnökségi határozatot nyilvánosságra hozta a honlapon és ismertette a tagsággal, az érintett egyesület rágalmazás miatt feljelentést tett a rendőrségen.
  b/  Az elnökség megtárgyalta a kérdést és megfelelő büntetőjogi szakemberek bevonásával kezeli az ügyet úgy, hogy lehetőleg ilyen etikátlan sportolói magatartás soha többet ne fordulhasson elő a szövetség életében.
 4. Lőtér kérdések
            a/  FLK informálta az elnökség tagjait kormányzati tényezőkkel folytatott tárgyalásokról, egy nagy, a szövetség számára is állandóan rendelkezésre álló lőtér fejlesztésének esetleges lehetőségeiről.
 5. IPRF
            a/  A legutóbbi hétvégén az NKE SE szervezésében, a szövetség támogatásával, a gyorskombi szakág égisze alatt sikeres verseny került megrendezésre a kisbéri lőtéren. Mivel a nemzetközi szabályok még most állnak frissítés alatt, így a verseny még nem a nemzetközi, hanem a hazai szabálykönyvek alapján került lebonyolításra.
  b/  Nagyon sok érdeket kell még összehangolni a sportág hazai indulásának érdekében, ezen az érdekelt felek dolgoznak.
  c/  Fontos megkülönböztetni az IPRF-et (https://www.precisionrifle.org) ahol teljes jogú tagok lettünk, és egy gyorsan növekvő nemzetközi szervezet, a PRS-től (https://www.precisionrifleseries.com), ami egy elsősorban egyéni lövészek csatlakozásából építkező és dominánsan USA belföldi érdekű szervezet. Az IPRF olyan tempóban nő, ami ritka egy hasonló szervezet esetében. Még a honlapon nem szerepel, de már a mi szavazatunkkal is, éppen tegnap vettük fel Grúziát és Chilét a tagok sorába, ma pedig Franciaország csatlakozott. Hat újabb ország áll sorban tagfelvételre várva. Minden jel arra mutat, hogy az IPRF jó választás volt, és ez lesz a domináns világszövetség ebben a sportágban.
  d/  Logókat megkaptuk. HEZ koordinálja a fejlesztővel. A gyorskombi szakághoz kerül egyelőre.
 6. USPSA
            a/  EA és RK tájékoztatta az elnökséget a tagi helyzetünkről és a Steel Challenge Central European Open Level III verseny rendezésének előkészítő terveiről. RK utánköveti Szarvas Péter szakágvezetővel.
 7. ECDL
            a/  VJ tájékoztatta ez elnökséget a ECDL (egységes európai számítástechnikai képzés) ügyében tett lépéseiről.
  b/  Az elnökség egyetértett abban, hogy meg kell várnunk a Covid helyzet végét és normál offline oktatásban visszatérünk rá.
 8. Lőtereken használható fegyverkategóriák – kapcsolódó problémák
            a/  Sötét Gábor IPSC RD egy javaslattal fordult az elnökséghez, mely szerint a verseny rendezőjének a verseny kiírásában következetesen szerepeltetnie kellene a verseny helyszínéül szolgáló lőtéren nem engedélyezett lőfegyver kategóriákat. Ennek oka, hogy az utóbbi időben egyre több sportolói panasz érkezik amiatt, hogy a sportoló megérkezik a versenyre és ott derül ki, hogy egyik, vagy másik lőfegyverét a lőtérszabályzat korlátozásai miatt nem használhatja.
  b/  Az elnökség támogatja a javaslatot és felkéri a főtitkárt, hogy a jövőben olyan versenykiírást fogadjon el, amiben szerepel a lőtéren nem használható fegyverkategóriák felsorolása.
  c/  (Ez szokásjog alapján régebben működő gyakorlat volt egyes szakágakban, de célszerű általánosan kiterjeszteni)
  d/  Sajnos arra nincs ráhatásunk, hogy a jan. 1. előtti B7-es még mindig B7-es, míg a jan. 1 után vásárolt ugyanilyen fegyver már A kategóriás, és esetleg tiltott az adott lőtéren. A fegyver kategóriája az, ami a műszaki tanúsítványon szerepel.
 9. MDLSZ logós ajándéktárgyak ügye
           a/Érkezett egy megkeresés MDLSZ logós ajándéktárgyak gyártására vonatkozóan külső vállalkozástól.
  b/Az elnökség ezt örömmel fogadja, és a jogi képviselővel elkezdi áttekinteni az ügy részleteit, esetleges szerződési kereteket.
 10. Egyebek
            a/  EB előkészítés támogatás
     A digitális közgyűlés a költségvetés K20 sorában megszavazta a Jászberényi Honfoglalás Lövészklub támogatását az EB előkészítésére vonatkozóan. Mivel a támogatás célzottan előkészítésre szólt, az előkészítő munkák nagyrészt elvégzésre kerültek, ezért az ügyvezető testület az FB-vel történt egyeztetést követően a támogatási összeg átutalása mellett döntött.
  b/  IDPA javaslata szakági belső pályáztatás ügyében
     Az elnökség megtárgyalta és elfogadta a szakágvezető javaslatát, mely így hamarosan közzétételre kerül.

Budapest, 2021.04.22.

Letölthető……

Dr. Fábián Lajos Károly, elnök