Időpontja: 2021.03.16. kedd 18:00-20:00

Helye:    Microsoft Teams videokonferencia

Jelen vannak:

 • Fábián Lajos Károly – elnök (FLK)
 • Varjú János – alelnök (VJ)
 • Regényi Kund – elnökségi tag (RK)
 • Kovács Lajos Tibor – elnökségi tag (KLT)
 • Eördögh Attila – elnökségi tag (EA)
 • Haiszky Ernő Zoltán – főtitkár (állandó meghívott) (HEZ)
 • Bátonyi Attila – FB elnök (állandó meghívott) (BA)
 • Hegyi Gyula – Bírói bizottság elnöke (meghívott) (HGY)

Napirendi pontok:

 1. Precíziós ügyek – IPRF
  1. FLK informálta az elnökségi tagokat a nemzetközi szervezettel és a hazai érdekeltekkel folytatott megbeszéléseinek részleteiről
 2. Ülés tartása nélküli döntéshozatal eredménye, értékelése
  1. Az Elnökség áttekintette a helyzetet, és lezártnak tekinti az ülés tartása nélküli döntéshozatal határozatait. Részletek és végeredmény az Elnökségi Hírlevél 72. számában a honlapon közzé téve és emailben megküldve a tagságnak.
 3. Sziluett EB
  1. A szervező bizottság március 20-án kezdi a végső egyeztetést az EB megtartásával vagy halasztásával kapcsolatban. A döntés végső határideje március 27. A szervező bizottság ezt követően tájékoztatja az elnökséget.
 4. Költségvetéssel kapcsolatos döntések
  1. A költségvetés elfogadásra került, ld. ülés tartása nélküli döntéshozatal jegyzőkönyvét. Elnökségi Hírlevél 72. száma.
 5. Utánpótlás / Junior program
  1. A program megújításra szorul. Az utánpótlás nem kizárólag junior program, de  a junior program mindig utánpótlás program. Ez anyagiak és a lövészsport jogi háttere miatt is fontos állítás.
  2. Cél a fiatalokat nevelő egyesületek motiválása és nem az egyes sportolók támogatása.
  3. KLT kidolgozott egy vázlatot, melyet már RK-val és FLK-val előzetesen egyeztetett.
  4. KLT koordinálása mellett VJ, RK és EA segít szakágspecifikusan tovább gondolni a részleteket.
  5. Határidő: április 11.
 6. EU – ólom lőszerek teljes betiltásának szándéka
  1. Részleteket ld. az Elnökségi Hírlevél 73. számában
  2. Az MDLSZ az OMVK és a FEF felkérésére állásfoglalást adott ki a kérdés kapcsán, és javasolja az ECHA (Európai Kémiai Ügynökség) tervezetének teljes elvetését.
 7. Egyebek
  1. Tartozó egyesületek, kintlévőségek
 1. HEZ tájékoztatta az elnökséget, hogy vannak olyan egyesületek, akik kikérik a versenyengedélyeket sportolóik számára, a főtitkári iroda kiállítja, megküldi, majd nem fizetik ki, és mivel más szolgáltatást nem vesznek igénybe, így ezek visszatartása nem elegendő nyomás a korábbi számlák kifizettetése érdekében.
 2. Az Elnökség 2021.03.16./01. számú határozata

Az Elnökség 5 egyhangú igen szavazattal a videokonferencia keretében úgy határozott, hogy azon egyesületek esetében, akik versenyengedélyek ellenértékével tartoznak,  a tartozás lejárta után 15 napon belül nem csak a tartozó egyesületet, hanem az érintett sportolót is értesíti a főtitkár, újabb 15 napot adva a számlák kiegyenlítésére.

Ha ezt követően sem történik a számla kiegyenlítése, és a lejárt tartozás meghaladja a 30 napot, a versenyzőnek lehetőséget adunk az átigazolásra, és/vagy az egyesületi elnökénél történő eljárásra.

További 8 nap eltelte után, a tárgyban szereplő versenyengedélyeket a szövetség felfüggeszti, és értesíti versenyző állandó lakóhelye szerinti igazgatásrendészetet a versenyengedély érvénytelenítéséről.

2022-es évre vonatkozóan senki nem kaphat addig szolgáltatást a szövetségtől, amíg a szolgáltatásra vonatkozó számla nincs előre kiegyenlítve.

Budapest, 2021.03.16.

Letölthető……. 

Dr. Fábián Lajos Károly, elnök