Időpontja: 2021.02.08. hétfő 18:00-20:00

Helye:    Microsoft Teams videokonferencia

Jelen vannak:

 • Fábián Lajos Károly – elnök (FLK)
 • Varjú János – alelnök (VJ)
 • Regényi Kund – elnökségi tag (RK)
 • Kovács Lajos Tibor – elnökségi tag (KLT)
 • Eördögh Attila – elnökségi tag (EA)
 • Haiszky Ernő Zoltán – főtitkár (állandó meghívott) (HEZ)
 • Bátonyi Attila – FB elnök (állandó meghívott) (BA)
 • Szarvas Péter – Steel Challenge szakágvezető (SzP) a 4. napirend kapcsán

Napirendi pontok:

 1. 2021. évi éves rendes közgyűlés előkészítése
  a) Megjelent a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet, az 502/2020. (XI.16.) Korm. redelet hatályát megújítva nem lehet személyes részvétellel közgyűlést tartani. Bizonytalan a korlátozások feloldásának várható ideje és a tagság kérése mindig a korán megtartott közgyűlésekre irányult, hogy ne fussunk bele a versenyidénybe, illetve elfogadott költségvetéssel tudjunk működni az év korai szakaszától.b) A digitális úton lebonyolított közgyűlés néhány előnyt is hordoz:
  I. Az elnökségnek több írásos előkészítő munkával jár, de sokkal olcsóbb a szövetségnek, és sokkal olcsóbb a küldötteknek, hiszen nincs terembérlet és járulékos egyéb költségek a közgyűlés, valamint az általában megismételt közgyűlés napján, a küldötteknek nem kell utazni, nincs utazási költség, és nem töltenek a résztvevők két vasárnapot a közgyűlés kapcsán, ebből az egyiket általában feleslegesen,
  II. jobban dokumentált, mert így minden anyag írásban és előre elkészül és megy ki, ezért a mandátummal rendelkező küldöttek felkészültebben szavazhatnak,
  III. a korai közgyűlés rá tud bólintani a költségvetésre és nem úgy működünk, hogy nincs érvényes költségvetésünk pl. május végéig, miközben már majdnem a fél pénzügyi év, és versenyévad eltelik
  IV. nem teszünk ki senkit egészségügyi kockázatnak egy ilyen tömegrendezvénnyel, amely kockázat átmenetileg még akár a korlátozások feloldása után is fennáll majd bizonyos esetekben,
  V. tapasztalatunk szerint sokkal magasabb arányú a szavazásban történő részvétel a digitális formában, vagyis megalapozottabb döntések születnek,
  VI.a digitális dokumentáció megkérdőjelezhetetlen és abszolút hiteles a szavazatok összeszámolása, dokumentálása, és a közgyűlés határozatainak meghozatala kapcsán.c). Ld. Elnökségi Hírlevél 66. számát és a mai napon kiment „Tájékoztatás írásbeli döntéshozatalról” dokumentumokat
  d). Kulcsfontosságú a mandátumok regisztrációja, amit követően, a jogszabály adta határidőket tartva kiküldjük a döntéshozatalhoz szükséges anyagokat és a tavalyi éves rendes közgyűlés mintájára, az idén is megpróbáljuk lebonyolítani a közgyűlést a tavalyi évben tesztelt és bevált formában.
 1. Kiegészítő támogatás a TE oktatási projekthez (MTTOSZ)
  a) Előzményeket ld. az Elnökségi Hírlevél 65. számában
  b) Mivel némi extra forrásra van szükség az oktatás tárgyi feltételeinek megteremtéséhez, FLK levélben fordult az MTTOSZ elnökéhez támogatásért.
  c) Mai napon támogatási szerződés született az MTTOSZ és az MDLSZ között és a támogató át is utalt 100eFt címzett támogatási összeget.
  d) Az elnökség ezúton is köszönetét fejezi ki Prof. Dr. Borbély Attila MTOSZ elnök, HS alelnök úr folyamatos támogatásáért.
 2. Lobbi az NVESZ állami támogatási keretébe való bekerülésért
  a) FLK személyesen lobbizik az állami keretbe való bekerülésünk érdekében.
  b) Jó esély mutatkozik, hogy talán ettől az évtől az MDLSZ is bekerüljön a keretbe, de erre sajnos garancia nincs.
 3. Steel Challenge Central European Open – státusz update
  a) A USPSA jóváhagyta a verseny szervezésére vonatkozó kezdeményezésünket.
  b) A tervezett időpont szeptember (3)-4-5.
  c) EA és SzP (mint a szervezésért felelős vezetők) informálták az elnökséget a tervekről és a szervezés állásáról
  d) Az elnökség kéri, hogy a szervezők adjanak rendszeres tájékoztatást a szervezés helyzetéről, nevezés állásáról. A regisztráció kezdete május eleje.
  e) USPSA tagdíjat a főtitkár úr ellenőrzi, és ha esetleg lenne elmaradás, akkor azt sürgősen pótolni kell
 4. Sziluett EB – státusz update
  a) A Covid helyzet miatt lassan halad az előnevezés. Eddig 38 fő, 199 divízióban nevezett. 400 divízióig nincs értelme nagy versenyt rendezni. Az utazási és szálláslehetőségekkel kapcsolatos bizonytalanság nagymértékben gátolja a megfelelő létszám elérését.
  b) Az IMMSU főtitkárral történt egyeztetés szerint 03.31-ig kell végleges döntést hozni az esetleges halasztással kapcsolatban. A nemzetközi szövetség jelen helyzetben elfogadja a halasztási döntést is adott esetben. Ekkor 2023-ban lehetne az EB-t megrendezni, mert 2022-ben VB lesz, ezzel nem ütközhet az EB.
 5. IT projekt állása – státusz update
  a) EA és KLT átvette a rendszer további fejlesztésének koordinációját.
  b) Néhány napja hosszabb egyeztetés történt a fejlesztő céggel a még létező hibák kijavítása és az újabb tervezett modulok fejlesztése ügyében.
  Első körös fejlesztések:
  a) Fórum
  b) Előnevezési oldalak azon szakágaknál ahol kérték (Pl. Gyorspont, Steel Challenge, IMSSU. A dinamikus szakágak inkább Practiscore-t használnak.)
  c) Steel Challenge értékelő tábla
  d) Tesztfelület
  e) IDPA digitális értékelési rendszer átalakítása
  f) Stb.c) Az első kör után EA és KLT vezetésével haladunk tovább a további modulok fejlesztése kapcsán7. Egyebek

  a) Precíziós szakág további fejlesztése
  I. RK informálta az elnökséget a precíziós szakág továbbfejlesztésének lehetőségéről, és egy újabb nemzetközi szervezethez történő csatlakozás lehetőségét is hordozza, továbbá az FLK-al folytatott a témában folytatott előzetes egyeztetésről
  II. A nemzetközi szervezet itt: http://www.precisionrifle.org/
  III. Az elnökség támogatja a kapcsolatfelvételt, további lépéseket egyeztetjük. FLK, mint elnök emailben felveszi a kapcsolatot a szervezettel, további lépések ettől függően.

  b) Elnökségi ülések nyilvánossága
  I. A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése értelmében: „Ha jogszabály a jogi személy döntéshozó szerve vagy más szerve ülésének nyilvánosságát írja elő, a veszélyhelyzet ideje alatt e rendelet szabályai szerint megtartott ülésre vagy más döntéshozatali eljárásra a nyilvánosság követelménye nem vonatkozik.”
  II. Az idézett Korm. rendelet értelmében tehát az elnökségi ülések egyelőre nem nyilvánosak. Amint a jogi környezet lehetővé teszi, ismét visszatérünk majd a nyilvános ülésezés szabályaihoz, ahogy egyébként korábban is működtünk. Addig is, az elnökség a döntéseinek naprakész közzétételével tesz eleget a nyilvánosság követelményeinek.

Letölthető…..

Budapest, 2021.02.08.

Dr. Fábián Lajos Károly, elnök