Tisztelt Sporttársak,

Időpontja: 2020.09.08. kedd 17:00
Helye: 1135 Budapest, Lehel út 59/C, Róbert Károly Magánkórház, 5. em. tárgyaló
Jelen vannak:
– Dr. Fábián Lajos Károly – elnök (FLK)
– Varjú János – alelnök (VJ)
– Dr. Regényi Kund – elnökségi tag (RK)
– Kovács Lajos Tibor – elnökségi tag (KLT)
– Dr. Eördögh Attila – elnökségi tag (EA)
– Haiszky Ernő Zoltán – főtitkár (állandó meghívott) (HEZ)
– Dr. Bátonyi Attila – FB elnök (állandó meghívott) (BA)
– Hegyi Gyula – Bírói Bizottság Elnöke (meghívott) (HGY)
– Palkó Gábor – szakágvezető, IMSSU (meghívott) (PG)

Napirendi pontok:
1. Az új szerkezetű elnökségen belül a feladatok és “projektek” megosztása, modus operandi, felelősök kijelölése
a. Az elnökség megtárgyalta FLK javaslatát az elnökségen belüli felelősségi körök és feladatok tisztázására vonatkozóan, és az alábbi döntést hozta:
i. VJ, alelnök – általános koordináció a szakágak munkája fölött, főtitkári iroda felügyelete, szövetségi adminisztráció rendben tartása (ezt alapszabály is szabályozza)
ii. RK, tag – dinamikus szakágak összekötője az elnökség részéről (IPSC, IDPA,
Gyorskombi) + megbízott IPSC régióigazgató a végleges megoldásig (ld. alább), a MISSIA program hazai koordinátora és nemzetközi összekötője
iii. KLT, tag – informatikai rendszer (mint informatikus mérnök, és programtervező informatikus) + IMSSU EB és minden kapcsolódó ügy, az IMSSU szakág felé elnökségi összekötő szerep
iv. EA, tag – oktatási projekt, edzőképzés (vezeti Tanács Gábor) + informatikai rendszer + Steel Challenge és Gyorspont felé összekötő szerep
b. Az elnökség tagjai megállapodtak, hogy digitális kommunikáció esetén ha valamelyik elnökségi tagtól 48 órán belül nem érkezik negatív reakció, akkor a javaslat, döntés, határozat megszavazottnak minősül.

2. IPSC ügyek
a. Simon László szakágvezető vezetésével az elmúlt hetekben kiterjedt egyeztetés folyt a szakág konfliktusainak megoldása, a megfelelő szakági vezetők megtalálása érdekében. Sajnos az IPSC régióigazgatói szerepre kiírt szövetségi pályázat határideje 2020.08.15-én lejárt, és a szakágon belülről egyetlen egy jelentkező sem akadt annak
ellenére, hogy a szakági fórumok tele vannak rengeteg, mindenre egyszerű megoldást sejtető kommentekkel és kommentelőkkel. A szakágvezető mindent megtett annak érdekében, hogy a szakág ismert képviselőivel, és a legrégebbi, nemzetközi szinten is a legtöbbet szereplő IPSC lövőkkel egyeztetve találjon olyan megoldást, mely a szakági demokrácia jegyében lehetővé teszi, hogy a szakágat ne közvetlenül az elnökség, hanem egy belülről építkező szakági vezetés vezesse.
b. A szakágvezető anyaga – melyről az elnökséggel a szakágvezető előzetes egyeztetést folytatott – 1. sz. mellékletként csatolva. Mivel tartalma az elmúlt napokban részletes, és előzetes egyeztetés tárgya volt az elnökségi tagokkal is, így Simon László részvétele a mai ülésen már nem volt indokolt, az elnökség mai ülésén pusztán határozattal szentesíti a szakágvezető javaslatát.

Az MDLSZ Elnökségének 2020.09.08./01. számú határozata
Az elnökség az elmúlt napokban megtárgyalta Simon László szakágvezető javaslatát és Dr. Regényi Kund elnökségi tag ellenszavazata mellett, 4 igen – 1 nem szavazati arányban a következő határozatot hozta:
– Simon László szakágvezetőt megerősíti szakágvezetői pozíciójában
– Szalai Lászlót kinevezi a magyar NROA szervezet elnökévé, és felruházza az IPSC bírói
ügyeinek vezetésével és szervezésével, ezzel felmentve Sötét Gábort ebből a korábbi tisztségéből
– Sötét Gábort kinevezi a magyar IPSC régióigazgatójává, mely pozíció a Kovács Attila korábbi lemondását követően üres volt, és mint helyettes régióigazgató, Dr. Regényi Kund végezte a kapcsolódó feladatokat.
– Néhány ország kivételével (pl. Magyarország, Németország, Franciaország) mindig a szövetség mindenkori elnöke tölti be a régióigazgatói pozíciót, és a szövetség elnökének egyébként is jelentős szerepe van a sportág nemzetközi kapcsolatrendszereinek ápolásában, a szövetségi szintű – de a szakágat érintő – döntések összehangolásában, ugyanakkor az MDLSZ szerkezete máshogyan épül fel, és az elnök nem IPSC lövő, így Dr. Fábián Lajos elnök kívülről, és csak az érintettek mindenkori kérésére támogatja a fent nevezett csapatot, mint a régióigazgató helyettese. Ezzel Dr. Regényi Kund régióigazgató helyettes megbízatása megszűnik, eddigi – megbízott régióigazgatói – munkáját mind az elnökség, mind a sportolók nevében köszönjük.
– Dr. Regényi Kundot kinevezi a hazai MISSIA program koordinátorának, mely program igen jelentős a blue line vizsga eltörlése után mind a biztonság növelése, mind az utánpótlás nevelése szempontjából.
– Az IPSC szakág vezetése az IDPA és az IMSSU szakágakhoz hasonlóan egy három fős testület kezébe kerül. Simon László szakágvezető munkáját Szalai László és Sötét Gábor segítik, döntéseiket egyszerű szótöbbséggel hozzák. Felkérésükre Dr. Fábián Lajos részt vesz a döntéshozatalukban, de csak előzetes felkérésre és nem elnökségi döntéseket erőltetve a szakági vezetésre. Az elnökség bízik abban, hogy az új szerkezetű IPSC vezetés segít a konfliktusok kezelésében mielőtt azok még kialakulnának, és eléri egyik legfőbb célját, újra IPSC világverseny hazai
megrendezésének előkészítését, és hazánkba hozatalát.

3. IMSSU ügyek (szabályok, EB előkészítés, célanyagok, stb., jászberényi egyeztetés eredménye) – KLT, VJ, PG
a. A 2020.08.24-én Jászberényben, majd az OB után 2020.08.30-án folytatott személyes megbeszélés sorozat eredményeképpen megújult a szakág vezetése. Ld. az Elnökség 2020.09.03./01. számú határozatát.
b. Az EB nagyszilárdságú célanyagaira vonatkozóan az Elnökség 2020.08.09./01. és 2020.08.27./01. határozataiban hozott döntések irányadóak. Az utalás megtörtént, anyagok gyártása megtörtént, az import részletein dolgozik a szervező csapat.
c. Az EB promócióját a szövetségi imázsanyagokra jóváhagyott, valamint PR és marketing sorokból (K21 és K22 sorok), valamint a szakági keretekből támogatjuk.
d. A szervezők nagy erőkkel dolgoznak a szponzori megállapodásokon, és jó esélyeket látnak több komoly szponzor bevonására.
e. Az elnökség kéri KLT-t, hogy kísérje figyelemmel a szakágon belüli eseményeket, az EB előkészítésének állását, és ha szükséges, tájékoztassa az elnökséget a fejleményekről.

4. Hazai szakág ügyei – VJ, HGY
a. A rapid gyorspont lőlapjainak kérdése kapcsán Zántó István szakágvezető javaslatát elfogadtuk, kikerül a honlapra, és 2021.01.01-től beépítjük a szabálykönyvbe.
b. Áttekintendő a korosztályos besorolás, pl. a szuper szenior kategória létjogosultsága, stb. EA egyeztet a szakággal a kérdés kapcsán, és a szabályok ügyével együtt tárgyalja majd az elnökség.
c. Más kérdés nem merült fel, Zántó István ma nem tudott részt venni.

5. IDPA szakág ügyei, rövid összefoglaló – VJ, RK
a. Az elmúlt hetekben, szakágon belüli egyeztetést követően az Elnökség meghozta 2020.08.25./01. számú határozatát, melyben – a szakágon belülről érkező javaslatokkal összehangban – rendezte a szakágvezetés sorsát, és egy három fős testületet állított a szakág élére.
b. VJ tájékoztatása szerint a munka megkezdődött.
c. Az elnökség kéri VJ-t, hogy kísérje figyelemmel a szakágon belüli eseményeket és ha szükséges, tájékoztassa az elnökséget a fejleményekről.

6. Bírói képzések állása, IMSSU bírók képzése, stb. – HGY, KLT, PG, HEZ
a. A Covid-19 helyzet ellenére nem álltak le a képzések, az igény változatlanul nagy mind szövetségen belül, mind kívül. A bevételi tervet már elértük, és a várható létszámok alapján nagymértékben túl fog teljesülni a bevételi tervünk.
b. A járványhelyzet miatt az IMSSU nem küld Magyarországra nemzetközi bíróképzésre akkreditált oktatót, viszont az EB-re négy bírót ígértek. A helyzet függvényében legkésőbb a jövő év elején megpróbáljuk újra a képzést felgyorsítani, és az EB előtt szakági bírói továbbképzést is tervez a szakág és a bírói bizottság.

7. Szept. 1-én végzett FB ellenőrzés eredménye – BA
a. Az eddigi legeseménytelenebb ellenőrzés volt, az adminisztráció rendben van, a főtitkári iroda működése rendben, megfelelő kontroll alatt
b. Az FB kérdéseire HEZ prompt válaszokat tudott adni, a digitális rendszer nagyban segíti a működést
c. Néhány apró észrevételt megbeszélt az FB a főtitkárral, pl. a digitális tárolás mellett a papíralapú határozatok tára (vagy kereshető alternatíva)

8. Sportolóink szakági besorolásának lehetséges megoldásai – FLK
a. A digitális rendszer továbbfejlesztése során EA és KLT elemzik a kérdést, és megpróbáljuk a rendszer adatbázisait (pl. versenyjegyzőkönyvek, minősítési rendszer) lekérdezhetővé tenni.

9. 2021-es díjtábla előkészítése (nov. 30 határidővel)
a. Az elnökség megtárgyalta a folyamatosan növekvő költségek okozta előre vetülő problémát, különös tekintettel a szövetség stratégiai céljainak megvalósíthatóságára. Évek óta nem volt érdemi és jelentős díjemelés, miközben a környezetünkben minden költség emelkedik.
b. A fentiekre való tekintettel az elnökség fontolóra veszi a díjtábla egyes elemeinek emelését. Ilyenek pl. az
i. Egyesületi tagsági díj, ami jelenleg 20’000,- Ft / év
ii. Versenyengedélyek díja, ami jelenleg 9’000,- Ft / év
iii. Versenyrendezési díj, ami jelenleg 5’000,- Ft /verseny
iv. Évközi minősítés díja, ami jelenleg 3’000,- Ft / alkalom
c. Az elnökség a díjtáblával párhuzamosan egy – nem kötelező – ajánlást készít a versenyrendezők számára a versenyek nevezési díjaival kapcsolatosan, ugyanis vannak olyan szakágak, ahol a versenyszámonként beszedett nevezési díj nagyon alacsony, és sokszor nem fedezi a versenyrendezés költségeit.

10. Digitális rendszerünk helyzete, további lépések, ötletek, döntések, költségvetési összefüggések
a. Az elnökség felkéri EA-t és KLT-t a jelenlegi rendszer áttekintésére, és a már gyűlő rengeteg külső és belső ötlet, kritika és javaslat összehangolására.
b. Amint eldöntöttük, hogy mit szeretnénk pontosan elérni a következő időszakban, javasolt egy hosszabb egyeztetés a fejlesztővel, aminek alapján elkészülhet egy költség és időterv a kivitelezésre vonatkozóan. c. A folyamatot KLT és EA kooordinálja.

11. 2019-es díjátadó (időpont, helyszín, lebonyolítás, felelősök)
a. Az elnökség tisztában van az idei járványhelyzet miatt eddig elmaradt díjátadó okozta helyzettel és mindent megtesz, hogy amint a Covid-19 helyzet lehetővé teszi, pótolja a 2019-es eredmények alapján esedékes díjak átadását.
b. Jelenleg a helyzet bizonytalansága miatt az elnökség nem tudja a dátumot és a helyszínt kitűzni, egyelőre nem vállalhatjuk tömegrendezvény összehívását.

12. További nemzetközi versenyek Magyarországra hozatalának lehetőségei
a. EA próbálja a USPSC-vel a kapcsolatot felvenni a régióigazgatón keresztül, és Magyarországra hozni európai versenyt. (EB)
b. Az IPSC szakági programban szerepel sörétes VB hazai megrendezésének kilobbizása.
c. Az IMSSU EB-n sok múlik a sziluett jövőbeni világszövetségi megítélése tekintetében.
d. Az elnökség minden segítséget megad a célok elérése érdekében.

13. Tájékoztató a HS pénzügyi keretek állásáról, pályázati lehetőségeinkről egy speciális évben, mikor minden késik – FLK
a. Az illetékes államtitkár aláírta a HS költségvetését, megnyílnak a pályázati lehetőségek. A mai napon meg is érkezett az első HS felhívás.
b. Az elnökség felkéri a főtitkárt, hogy vizsgálja meg a ma kiírt pályázattal kapcsolatos lehetőségeket, vegye fel a kapcsolatot Tanács Gáborral a kérdés kapcsán.

14. 1-8. havi Költségvetési terv-tény helyzetünk, pénzügyeink áttekintése – FLK a. A január – augusztus periódus elemzése alapján megállapítható, hogy a szövetség anyagi helyzete stabil, a közgyűlés által elfogadott költségvetés fő sorai időarányosan teljesülni látszanak.

15. Egyebek
Tagfelvétel
Az MDLSZ Elnökségének 2020.09.08./02. számú határozata
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet:
Dombóvári Lövész Egyesület
Székhely: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
Elnök: Tapaszti Gyula
Adószám: 19226659-1-17
Alapítás: 2019

b. Versenyrendezési-, és szabálykönyvek ügye
i. VJ alelnök koordinálja EA-val, és HGY-vel a szabálykönyvek ügyét a szakágak, szakágvezetők bevonásával. A versenyellenőrök kérdését is felül kell vizsgálni az általános versenyrendezési szabályok keretei között. Határidő: 2020.11.30.
ii. Amint kialakult a konszenzus minden részlet ügyében, az elnökség december elején elfogadja és 2021.01.01. hatállyal kihirdeti a teljes, jövő évre érvényes szabályzatokat, melyeket folyó év során később nem kíván módosítani.
c. Email címek ügye
i. A szövetség digitális rendszerében rengeteg sportolónk email címe hiányzik, vagy nem működő, fals email címek vannak megadva. Ez a digitális ügyintézést ellehetetleníti, és sokszor késést okoz a sportolóhoz elektronikusan visszajuttatandó fegyverügyi és egyéb dokumentumok kapcsán, így magának a sportolónak is kárt okoz. 2020 végén, mikor már minden ügyfélkapun át, és egyre inkább elektronikus ügyintézés formájában történik az országban, ez nem fogadható el, különös tekintettel arra, hogy sok helyen már a rendőrhatóság is digitálisan kommunikál az
állampolgárokkal. A helyzet megoldása érdekében az elnökség a következő határozatot hozza:

Az MDLSZ Elnökségének 2020.09.08./03. számú határozata
Az elnökség 5 egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy az a sportolónk, akinek a digitális rendszerben a saját sportolói portálján nincs érvényes, működő email címe regisztrálva, az az email cím hiányában – 2021.01.01-
től – nem kaphatja meg a tárgyévre vonatkozó versenyengedélyét.
Az elnökség felkéri a főtitkár urat, hogy a döntésről főtitkári hírlevélben tájékoztassa a szövetség tagságát a honlapon keresztül, illetve a leginkább érintett egyesületek vezetőivel vegye fel a kapcsolatot a probléma megoldása érdekében.

Budapest, 2020.09.08.
Dr. Fábián Lajos Károly, elnök
Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség

IPSC szakág PROGRAM
Előszó:

Az IPSC szakág 2020 nyarán meghirdette az „IPSC NYÁR” nevű nyereményjátékot, amiben 4 nyári versenyen sikeresen teljesítő versenyzők vettek részt. Ahhoz, hogy a nyertest ki tudjuk választani, az összes résztvevőt ki kellet gyűjtenünk. Mivel a 4 verseny névjegyzéke a bírtokunkban volt úgy döntöttünk, hogy visszamenőleg 2019. január 1-ig kigyűjtjük az összes IPSC versenyen magyar MDLSZ számmal résztvevő versenyzőt. Tehát lett egy névsorunk azon versenyzőkről, akik az elmúlt másfél évben részt vettek legalább 1 IPSC versenyen. Így megkaptuk az aktuális IPSC versenyző számot, hogy az MDLSZ versenyzői közül hány jár IPSC versenyre. (Hány tagja van az IPSC szakágnak)
EZ A SZÁM: 407 FŐ
Program:
I. MISSIA
2020 nyarán felfüggesztésre került a Blue Line oktatás és vizsgáztatás. Ennek két oka volt: egyrészt nem szerettük volna kezdő versenyzők kedvét elvenni az IPSC kipróbálásától, illetve az egész rendszer teljesen átláthatatlan volt. Nem volt megoldva a vizsgázottak adatbázisa, nem volt biztosítva az egyenlő vizsgáztatás, nem lehetett ellenőrizni, hogy ki vizsgázott és ki nem, így használhatatlan volt a rendszer.
A szakág számára nélkülözhetetlen a versenyzőink képzése, az IPSC az MDLSZ egyik legnagyobb biztonsági ismeretet igénylő sportága. Bár egyértelműen elsődlegesen a klubok felelősége és kötelessége a versenyzők felkészítése, biztonságos lő késségük biztosítása. Ez a jövőben is elvárt! Ettől függően szükséges egyfajta bizonyosság szerzés egybe kötve IPSC alapszabály oktatással.
MISSIA oktatás bevezetése: 2020.10.01.
Javasolt MISSIA vezető: Dr. Regényi Kund
MISSIA célja:
– kezdő versenyzők szabályismeretének bővítése
– biztonságos fegyverkezelés oktatása
– szakág létszámának növelése
– junior program
Szükséges első lépések:
– oktatási és vizsgáztatási helyszín kiválasztása
– oktatási és vizsgáztatási anyag összeállítása, költségek megtervezése
– vizsgák szervezése (legalább 2-3 havonta szervezetten, plusz igény szerint)
– vizsgáztatók és vizsga helyszínek létszámának növelése országosan (Bp-en kívül legalább 3)
– adatbázis kezelés
II. IPSC Bírói vezető
A szakági versenyek eredményességéhez elengedhetetlenek a megfelelően képzett és gyakorlott IPSC bírók.
Javasolt IPSC Bírói Vezető: Szalai László
Szalai László nemzetközileg elismert IROA bíró, szakértelme megkérdőjelezhetetlen. Az elmúlt években is számos alkalommal tartott bírói képzéseket és továbbképzéseket. A bíró társai között is elismert.
Elsődleges feladatai:
– versenyjegyzőkönyvek alapján az aktív bírói tagok adatbázisának elkészítése
– bírói vizsgák szervezése (legalább 4 alkalom/év) és ennek költségének megtervezése
– bírói továbbképzések szervezése
– bírói szabályzatok átnézése, szükség szerint módosítása
– versenyszervezők segítése bírók ajánlásával
– egyéb bírói ügyek intézése: pl. bírói öltözetek igénylése, stb.
III. Vincze Zoltán
Vincze Zoltán kérdés nélkül Magyarország egyik legjobb IPSC verseny szervezője. Pályái, megoldásai Európa szerte ismertek és elismertek voltak. Igen! Igen, Ő rendezte azt az ominózus Európa Bajnokságot ami kudarcba fulladt. De! Azért ha minden részletet ismernénk, ha látnánk a teljes történetet talán jobban megértenénk hogy mi vezetett a bukáshoz, és a bukás végett Vincze Zoltán eltávolításához. Nagy probléma a szakágban a személyeskedés, mikor nem számít a szakág sorsa, nem számítanak a versenyzők csak a személyes „bosszú”. Zoltán jelen pillanatban az MSSZ színeiben rendez Multigun név alatt IPSC versenyeket. Résztvevői többnyire MDLSZ versenyzők. Ez így nem jó! Nagyon hiányoznak ezek a versenyek és mint látjuk, sok versenyzőt a múlt nem érdekli.
El kell érni, hogy Vincze Zoltán újra IPSC versenyeket rendezzen az MDLSZ színeiben.
IV. Sörétes IPSC Világbajnokság
A Szövetségnek és a Szakágnak közeljövőre nézve egyetlen nagy célja lehet: el kell nyerni a soron következő IPSC Sörétes Világbajnokság rendezésének jogát. Ezt a jogot tovább kell adni a Puskás LE-nek (természetesen kialkudott díj megfizetése ellenében) és a versenynek a debreceni lőtér adhatna helyet.
Miért Debrecen és miért ez a rendező: Évről évre Debrecenben rendezik a CESO nemzetközi sörétes versenyt. Szinte a világ minden tályáról érkeznek versenyzők. Joggal hívják kis világbajnokságnak a közel 350-400 fős versenyzői részvétel és a 30 megépített színvonalas pálya miatt. Jelen pillanatban ez az egyedüli lehetőségünk világesemény rendezésére. És ez a verseny/rendező a legalkalmasabb erre a feladatra ma a szakágban.
A „csonka” évre hivatkozva az IPSC szakág 2020-évi költségvetéséből fennmaradó összeget szeretném elkülöníteni a világbajnokság jogának elnyeréséhez szükséges kiadások fedezésére
(pl. promóciós videó, GA részvétel, lobbi tevékenység)
V. Regional Director
Az előző pontban említett cél a hozzá megfelelő nemzetközi vezetőt igényli. Olyan emberre vagy emberekre van szükség, akik szakmailag elismertek, az IPSC világában jó kapcsolatokat ápolnak és a szövetségünket teljes vállszélességgel tudják képviselni nemzetközi környezetben.
Javasolt IPSC Régió Igazgató: Sötét Gábor
Javasolt IPSC Régió Igazgató Helyettes: Dr. Fábián Lajos
Elsődleges feladatuk: „ a külügy”
– nemzetközi hivatalos kommunikáció az IPSC és az IROA szervezetek felé
– nemzetközi kapcsolatok ápolása és újak szerzése
– „külügyi” kérdések eldöntése
– IPSC sörétes világbajnokság rendezési jogának megszerzése
Sötét Gábor, nemzetközileg elismert IROA bíró. Kapcsolattal bír szinte minden IPSC régióban. Mindig kiállt a magyar IPSC-ért, a magyar IPSC versenyzőkért. Szakágban elfogadott, tudása tisztelt.
Dr. Fábián Lajos, mint szövetségünk Elnöke a legjobb személy, aki hivatalosan tudja képviselni a szövetségünket a világszövetség felé. Üzleti, azaz formális angol nyelvtudása és tárgyaló késsége megkérdőjelezhetetlen. Mint a szövetségünk elnöke, neki van felhatalmazása a szövetség nevében bármi nemű vállalásra.
A két jelölt közös munkával, kiegészítve egymást magabiztosan tudná képviselni nemzetközi érdekeinket. Hiszem, hogy velük van a legnagyobb esélyünk céljaink eléréséhez!
A szakágra a múlt valós vagy vélt sérelmei nem lehetnek befolyással! A cél adott, és az kell hogy a döntéseinket befolyásolja.
Utószó:
Így a Magyar IPSC ügyeinek döntésében részt vesz a Régió Igazgató, a Bírói Vezető és a Szakágvezető. A Régió Igazgató helyettes aki egyben a szövetség elnöke is, mint „külső” segítő tud részt vállalni. A MISSIA Vezető pedig a szakágban felel a képzésekért, MISSIA rendszerért.
2020.09.07.

Simon László IPSC szakágvezető

Letölthető…………….