Kedves Sporttársaink!

A 2022.03.20-ra összehívott (határozatképtelenség esetén megismételt 2022.03.26.) éves rendes közgyűlésünkre szóló mandátumok regisztrációja alapszabály szerint, és az alapszabály szerint biztosított határidőben befejeződött.

Ezek alapján megállapítom, hogy a 2022. évi rendes közgyűlésünkre a 161 tagegyesületünk rendelkezésére álló összesen 352 mandátumból tagjaink 98 mandátumot regisztráltak.

Ezek alapján az idei rendes szövetségi közgyűlésen (vagy a megismételt közgyűlésen) maximum 98 érvényes szavazattal döntenek majd a küldötteink, ez tekinthető 100%-os jelenlétnek. Az adatvédelmi előírások miatt neveket és email címeket nem osztunk meg a honlapon és köremailben, azonban jelen hírlevél mellékleteként csatolok egy részletes mandátumtáblát, melyben mindenki láthatja a mandátumokat regisztráló egyesület neve mellett a regisztrált mandátumok darabszámát, valamint a mandátummal rendelkező küldött MDLSZ versenyengedélyének számát. Ez lehetővé teszi, hogy mind a delegáló egyesület, mind a mandátummal rendelkező sportoló beazonosíthassa magát név szerint.

Tisztelettel kérem, hogy a 98 szavazati joggal rendelkező küldött jöjjön el március 20-án a közgyűlésre, hogy elkerülhessük a határozatképtelenség miatti ismétlést. Ez időpocsékolás lenne, és a dupla terembérleti díj miatt a szövetségnek is felesleges kiadás. Találkozzunk tehát első alkalommal, 2022.03.20-án vasárnap 13:30.kor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42. épületében, a már szokásos helyen.

A fentiek alapján 49+1 fő (50%+1) már határozatképes közgyűlés, de nagyon jó lenne ettől nagyobb  létszám, hiszen minden döntés során újra vizsgálni kell a határozatképességet, és ha közben válik határozatképtelenné a közgyűlés valakinek a távozása miatt, akkor is meg kell ismételnünk 26-án. Kérem, hogy kerüljük ezt el.

Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,

Dr. Fábián Lajos Károly

elnök

Melléklet: a regisztrált mandátumok listája
Letölthető hírlevél……………….