Kedves Sporttársaim!

Elnökségi Hírlevelünk 95. száma után, jelen hírlevelünkben is emlékeztetjük tagszervezeteinket, hogy közeledik a közgyűlési mandátumok regisztrációjának végső határideje. Ez a végső regisztrációs határidő 2022.03.04. péntek éjfél.

Ismétlésképpen újra megosztjuk az alábbiakat, amit az előző hírlevélben is részleteztünk.

Ezek alapján 161 tagegyesület vehet részt a 2022-es közgyűlésünkön (tavaly 154 volt), 2’416 elmúlt évben minősítéssel rendelkező sportolói létszám alapján (tavaly 2’049 volt), összesen 352 mandátummal (tavaly 309 volt) Örvendetes növekedésünk ezekből a növekvő számokból is látható.

Kérjük a tagegyesületi vezetőinket, hogy az Alapszabály 17.§ (1)-(3) bekezdés alapján adják meg egyrészt saját részvételi szándékukat, másrészt ha nem személyesen vesznek részt, illetve többletképviseleti joguk van a minősített versenyzőik száma alapján, akkor az egyesület törvényes képviselője által jegyzett, két tanúval aláíratott, ún. teljes bizonyító erejű magánokiratban a küldötteik adatait külön-külön minden egyes küldöttre vonatkozóan.

Közgyűlésen küldött csak az adott egyesület versenyengedéllyel és múlt évben érvényes minősítéssel rendelkező, igazolt versenyzője lehet. [Alapszabály 17.§. (4)]

Csak az vehet részt érvényes szavazati joggal a közgyűlésen, aki az Alapszabály szerint legalább 15 nappal előtte jelezte szándékát, illetve ha meghatalmazott, akkor beérkezett az Alapszabály szerinti meghatalmazása, és ő maga megfelel az Alapszabály kritériumainak.

Jelen esetben a közgyűlés időpontja 2022.03.20. Ennek alapján kérjük, hogy – az Alapszabály által előírt határidőre, azaz – 2022.03.04. péntek éjfélig minden tagszervezet küldje vissza a meghatalmazásokat, illetve a törvényes képviselő jelezze részvételi szándékát. Így nem az alapszabály szerinti minimális, összehívástól számított 15, és közgyűlés előtti 15 napot biztosítunk a mandátumok regisztrációjára, hanem majdnem egy teljes hónapot, bízva abban, hogy így mindenki meg tud felelni az alapszabály szerinti kötelezettségének.

Nagyon fontos, hogy

1) a mandátumok beküldésének és hitelesítésének végső határideje 2022.03.04. pénteki nap vége (a közgyűlés előtti 15. nap

2) a küldöttek email címeit is adjátok meg a meghatalmazással együtt, mert minden közgyűlés elé kerülő anyagot elektronikus úton fogunk a szavazati joggal rendelkező küldötteink részére kiküldeni, segítve az előzetes felkészülésüket és a közgyűlés gördülékeny lebonyolítását, továbbá

3) a bizonyító erejű magánokirat meghatalmazásokat a szövetség budapesti székhely címére kell küldeni postai úton, vagy leadni személyesen, eredetiben (Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség, 1158 Budapest, Késmárk utca 16. III. em. 345.), de határidő előtt előregisztrációként elfogadjuk a főtitkárnak emailben megküldött pdf szkeneket is, azonban szavazásra csak az eredeti dokumentumok jogosítják majd a küldötteket

4) egyesületi elnökök, tagszervezeti bejegyzett vezető tisztségviselők elég, ha alapszabály szerint a saját mandátum igényüket egy a főtitkárnak küldött emailben jelzik. (Email: Haiszky Ernő Zoltán főtitkár: fotitkar@mdlsz.com )

Kérem, hogy vegyétek komolyan a mandátumok alapszabályunk szerint szükséges előregisztrációját, hogy minél többen, minél megalapozottabb döntéseket hozhassanak szövetségünk érdekében.

Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,

Letölthető………

Dr. Fábián Lajos Károly
elnök