Kedves Sporttársaim!

Remélem, hogy a járvány vége felé közeledve egyre kevesebb tragédiáról hallunk és a sors megkímél minket a további, barátainkat és családtagjainkat érintő rossz hírektől.

Mivel az elmúlt évben nem volt módunk a személyes részvétellel bonyolított tavaszi, rendes közgyűlés megtartására, az elnökség elkötelezett a 2022-ik évi tavaszi rendes közgyűlésünk személyes részvétellel történő lebonyolítása mellett. Jogszabály szerint továbbra is nyitva áll a lehetősége a digitális döntéshozatalnak, de ezt mi sem tartjuk a legcélszerűbbnek, hiszen problémáinkat sokkal hitelesebben és hatékonyabban tudjuk megbeszélni, ha ezt élő szóban tehetjük.

Ezért az elnökség ezúton összehívja a szövetség rendes közgyűlését 2022.03.20. vasárnapra, az esetleg (sajnálatosan) megismételt közgyűlés időpontja pedig 2022.03.26. szombat. Nagyon kérünk majd minden mandátummal rendelkező küldöttet, hogy próbáljuk meg az első napon határozatképessé tenni a közgyűlést, vagyis minél többen jöjjenek el, amivel jelentős (utazási, terembérlet, ügyvéd, és idő) költséget takaríthatunk meg. A közgyűlés előtt az alapszabály szerinti időben küldjük majd a felhívást, meghívót, vagyis a szükséges anyagokat, ez csak előzetes információ, hogy tudjatok tervezni.

Elkészült a tagegyesületi mandátumok számának vizsgálata, így a mandátumok kérdésével nem várunk a meghívó és a napirend kiküldésének napjáig, több időt hagyva a tagegyesületi vezetőknek az előkészítésre. Jelen hírlevelünkhöz csatoljuk a 2022. évi rendes éves közgyűlésen érvényes tagegyesületi mandátumszámok listáját.

Ezek alapján 161 tagegyesület vehet részt a 2022-es közgyűlésünkön (tavaly 154 volt), 2’416 elmúlt évben minősítéssel rendelkező sportolói létszám alapján (tavaly 2’049 volt), összesen 352 mandátummal (tavaly 309 volt) Örvendetes növekedésünk ezekből a növekvő számokból is látható.

Kérjük a tagegyesületi vezetőinket, hogy az Alapszabály 17.§ (1)-(3) bekezdés alapján adják meg egyrészt saját részvételi szándékukat, másrészt ha nem személyesen vesznek részt, illetve többletképviseleti joguk van a minősített versenyzőik száma alapján, akkor az egyesület törvényes képviselője által jegyzett, két tanúval aláíratott, ún. teljes bizonyító erejű magánokiratban a küldötteik adatait külön-külön minden egyes küldöttre vonatkozóan.

Közgyűlésen küldött csak az adott egyesület versenyengedéllyel és múlt évben érvényes minősítéssel rendelkező, igazolt versenyzője lehet. [Alapszabály 17.§. (4)]

Csak az vehet részt érvényes szavazati joggal a közgyűlésen, aki az Alapszabály szerint legalább 15 nappal előtte jelezte szándékát, illetve ha meghatalmazott, akkor beérkezett az Alapszabály szerinti meghatalmazása, és ő maga megfelel az Alapszabály kritériumainak.  

Jelen esetben a közgyűlés időpontja 2022.03.20. Ennek alapján kérjük, hogy – az Alapszabály által előírt határidőre, azaz – 2022.03.04. péntek éjfélig minden tagszervezet küldje vissza a meghatalmazásokat, illetve a törvényes képviselő jelezze részvételi szándékát. Így nem az alapszabály szerinti minimális, összehívástól számított 15, és közgyűlés előtti 15 napot biztosítunk a mandátumok regisztrációjára, hanem majdnem egy teljes hónapot, bízva abban, hogy így mindenki meg tud felelni az alapszabály szerinti kötelezettségének.

Nagyon fontos, hogy

  1. a mandátumok beküldésének és hitelesítésének végső határideje 2022.03.04. péntek nap vége (a közgyűlés előtti 15. nap)
  2. a küldöttek email címeit is adjátok meg a meghatalmazással együtt, mert minden közgyűlés elé kerülő anyagot elektronikus úton fogunk a szavazati joggal rendelkező küldötteink részére kiküldeni, segítve az előzetes felkészülésüket és a közgyűlés gördülékeny lebonyolítását, továbbá
  3. a bizonyító erejű magánokirat meghatalmazásokat a szövetség budapesti székhely címére kell küldeni postai úton, vagy leadni személyesen, eredetiben (Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség, 1158 Budapest, Késmárk utca 16. III. em. 345.), de határidő előtt előregisztrációként elfogadjuk a főtitkárnak emailben megküldött pdf szkeneket is, azonban szavazásra csak az eredeti dokumentumok jogosítják majd a küldötteket
  4. egyesületi elnökök, tagszervezeti bejegyzett vezető tisztségviselők elég, ha alapszabály szerint a  saját mandátum igényüket egy a főtitkárnak küldött emailben jelzik. (Email: Haiszky Ernő Zoltán főtitkár: fotitkar@mdlsz.com )

Kérem, hogy vegyétek komolyan a mandátumok alapszabályunk szerint szükséges előregisztrációját, hogy minél többen, minél megalapozottabb döntéseket hozhassanak szövetségünk érdekében.

Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,

Dr. Fábián Lajos Károly
elnök
Meghatalmazás 2022. évi közgyűlésre…………
Mandátum lista…..
Letöltés……