Elnökségi Hírlevél – 86. szám – 2021.06.07.

Kedves Sporttársaink!

Egy a szövetségünk számára, de egyben a fiataljaink honvédelmi és hazafias nevelésének, valamint az ország védelmi képességei javításának ügye kapcsán is nagyon fontos együttműködés keretei bontakoznak ki a Magyar Honvédséggel.

Tárgyalásokat folytattam Sándor Zsolt vezérőrnagy úrral, a MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnokával. Ld. itt: https://honvedelem.hu/alakulat/mh-tartalekkepzo-es-tamogato-parancsnoksag.html

Az együttműködés pontos részletei még kidolgozás alatt, de amiről már tájékoztatni tudlak Benneteket az talán az egyik legfontosabb elem. A MH területvédelmi és tartalékos képzési feladatai megvalósítása során igénybe szeretné venni az ország különböző pontjain azokat az MDLSZ egyesületek által üzemeltetett lőtereket, melyek a területvédelmi tartalékos állomány lakhelyéhez közel esnek, és amely lőterek üzemeltetői hajlandóak egy a MH által fizetett tisztességes bérleti díj ellenében hétvégi időpontokban rendelkezésre bocsátani a lőteret, megfelelő számú lövészetvezető biztosítása mellett. Ha helyben nincs elég olyan lövészetvezető, akik erre alkalmasak, akkor a szövetség központi szervezésben biztosít megfelelő számú szakembert ezekre a napokra. Mivel a képzés nem csak pontlövészetről szólna, ezért elsősorban dinamikus szakágaink lövészetvezetői, és a gyorskombinált szakág lőkiképzői sokat segíthetnek az ügyünk érdekében, de minden más segítő kéz is jól jöhet.

Kérem azokat a tagegyesületeket, akik élni kívánnak ezzel a szövetség számára is fontos, számukra viszont tisztességesen megfizetett lehetőséggel, hogy jelentkezzenek az mdlsz@mdlsz.com email címen a részletek pontosítása céljából.

A MH parancsnoki szerkezetének átalakulásának eredményeképpen úgy tűnik, hogy Sándor Zsolt vezérőrnagy úr még feljebb lép a ranglétrán, ami az ügyünk szempontjából további komoly segítséget jelenthet.

Letölthető…….

Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,

Dr. Fábián Lajos

elnök