Kedves Sporttársaink!

Közeledik éves rendes közgyűlésünk időpontja melyet az utóbbi évek gyakorlata alapján – elsősorban a költségvetés korai elfogadása érdekében – a lehető legkorábban meg szeretnénk tartani. Sajnos a jelenleg érvényben lévő veszélyhelyzeti jogrend, és az ilyen rendezvények lebonyolítását szabályozó kormányrendeletek értelmében személyes részvétellel lebonyolított ülés tartására nincs mód. Magyarország Kormánya a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben – mely 2021.02.08-án lép hatályba – éppen most hosszabbította meg újra a veszélyhelyzetet, annak minden a tárgyi rendeletben hivatkozott jogrendi és eljárásrendi következményével.

A digitális úton lebonyolított közgyűlés ugyanakkor néhány előnyt is hordoz:

1) Az elnökségnek több írásos előkészítő munkával jár, de sokkal olcsóbb a szövetségnek, és sokkal olcsóbb a küldötteknek, hiszen nincs terembérlet és járulékos egyéb költségek a közgyűlés, valamint az általában megismételt közgyűlés napján, a küldötteknek nem kell utazni, nincs utazási költség, és nem töltenek a résztvevők két vasárnapot a közgyűlés kapcsán, ebből az egyiket általában feleslegesen,

2) jobban dokumentált, mert így minden anyag írásban és előre elkészül és megy ki, ezért a mandátummal rendelkező küldöttek felkészültebben szavazhatnak,

3) korai közgyűlés rá tud bólintani a költségvetésre és nem úgy működünk, hogy nincs érvényes költségvetésünk pl. május végéig, miközben már majdnem a fél pénzügyi év, és versenyévad eltelik,

4) nem teszünk ki senkit egészségügyi kockázatnak egy ilyen tömegrendezvénnyel, amely kockázat átmenetileg még akár a korlátozások feloldása után is fennáll majd bizonyos esetekben,

5) tapasztalatunk szerint sokkal magasabb arányú a szavazásban történő részvétel a digitális formában, vagyis megalapozottabb döntések születnek,

6) a digitális dokumentáció megkérdőjelezhetetlen és abszolút hiteles a szavazatok összeszámolása, dokumentálása, és a közgyűlés határozatainak meghozatala kapcsán.

Külön felhívásban hamarosan kitűzzük a közgyűlést, és kiküldjük a határozat javaslatokat az Alapszabály 15.§ (3) bekezdés szerinti szabott határidőket figyelembe véve.

Elkészült a tagegyesületi mandátumok számának vizsgálata, így a mandátumok kérdésével nem várunk a felhívás és napirend kiküldésének napjáig, több időt hagyva a tagegyesületi vezetőknek az előkészítésre. Jelen hírlevelünkhöz csatoljuk a 2021. évi rendes éves közgyűlésen érvényes tagegyesületi mandátumszámok listáját. Ezek alapján 154 tagegyesület vehet részt a 2021-es közgyűlésünkön, 2’049 elmúlt évben minősítést szerzett sportolói létszám alapján, összesen 309 mandátummal.

Kérjük a tagegyesületi vezetőinket, hogy az Alapszabály 17.§ (1)-(3) bekezdés alapján adják meg egyrészt saját részvételi szándékukat, másrészt, ha nem személyesen vesznek részt, illetve többletképviseleti joguk van a minősített versenyzőik száma alapján, akkor az egyesület törvényes képviselője által jegyzett, két tanúval aláíratott, ún. teljes bizonyító erejű magánokiratban a küldötteik adatait külön-külön minden egyes küldöttre vonatkozóan.

Közgyűlésen küldött csak az adott egyesület versenyengedéllyel és múlt évben érvényes minősítéssel rendelkező, igazolt versenyzője lehet. (Alapszabály 17.§. (4)

Csak az vehet részt érvényes szavazati joggal a közgyűlésen, aki az Alapszabály szerint legalább 15 nappal előtte jelezte szándékát, illetve, ha meghatalmazott, akkor beérkezett az Alapszabály szerinti meghatalmazása, és ő maga megfelel az Alapszabály kritériumainak.  Jelen esetben a közgyűlés „időpontja” a szavazatok leadásának végső határideje lesz, ami terveink szerint nagyjából 2021.03.10. körüli időpontra esik majd, de erről a kiküldött közgyűlési felhívásban rendelkezünk majd. Ennek alapján kérjük, hogy az alább jelzett határnapig mindenki küldje vissza a meghatalmazásokat, illetve jelezze részvételi szándékát. Így nem alapszabály szerinti 15 napot, hanem még több időt is hagyunk a mandátumok regisztrációjára.

Nagyon fontos, hogy

 a mandátumok beküldésének és hitelesítésének végső tervezett határideje 2021.02.23. kedd nap vége (mert a meghívót 30 napos döntési határidővel 2021.02.08-án ki szeretnénk küldeni)

  • a küldöttek email címeit is adjátok meg a meghatalmazással együtt, mert minden közgyűlés elé kerülő anyagot elektronikus úton fogunk a szavazati joggal rendelkező küldötteink részére kiküldeni, segítve az előzetes felkészülésüket és a közgyűlés gördülékeny lebonyolítását, továbbá
  • a bizonyító erejű magánokirat meghatalmazásokat a szövetség budapesti székhely címére kell küldeni postai úton eredetiben (Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség, 1158 Budapest, Késmárk utca 16. III. em. 345.)
  • egyesületi elnökök, tagszervezeti bejegyzett vezető tisztségviselők elég, ha alapszabály szerint a saját mandátum igényüket egy a főtitkárnak küldött emailben jelzik.

Kérem, hogy vegyétek komolyan a mandátumok alapszabályunk szerint szükséges előregisztrációját, hogy minél többen, minél megalapozottabb döntéseket hozhassanak szövetségünk érdekében.

Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre.

Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,

Dr. Fábián Lajos

elnök

Melléklet:  – Teljes elérhető mandátumlista egyesületi bontásban…..

                       – Hírlevél letölthető formában……..