Kedves Sporttársaink!

Mai hírlevelünkben egy a szövetségünk elismertsége és növekvő jelentősége szempontjából nagyon fontos hírt szeretnék megosztani Veletek.

Örömmel jelentem, hogy majdnem két éves kemény előkészítő és lobbi tevékenységünket követően, 2021.02.01-én a dinamikus lövészsport – egyelőre – mint szabadon választható tantárgy, felkerült a Testnevelési Egyetem Neptun rendszerébe. A dinamikus lövészsport tantárgyat a nappali tagozatos, általános testnevelő tanárokat képző szakon tanuló hallgatók választhatják, így dinamikus lövészsportágaink egyetemi tantárggyá váltak!

Amint megnyílt a Neptunban a tárgyfelvételi lehetőség, 10 percen belül betelt a teljes elérhető létszám, így azonnal bővíteni kellett a lehetséges keretszámokat.

2017-től, mióta én magam is tagja vagyok szövetségünk ügyvezető testületének, elnökségi tagként, alelnökként, és jelenleg elnökként is folyamatosan azon dolgozom, illetve társaimmal együtt közösen azon dolgozunk, hogy szövetségünk és sportágaink elnyerjék méltó helyüket a hazai és nemzetközi sport térképén. Ma már tehát nem csak a Nemzeti Versenysport Szövetségben, a Honvédelmi Sportszövetségben és az MTTOSZ-ben teszünk ennek érdekében, hanem a Testnevelési Egyetemen, egyetemi tantárgyként, a jövő generációkat oktató testnevelő tanárok képzéséből is kivesszük részünket.

Mindez nagyon nagy mértékben járul hozzá országunk céljainak megvalósításához, fiataljaink honvédelmi és hazafias nevelésének ügyéhez, végső soron az ország védelmi képességeinek növeléséhez, valamint újabb és újabb  komoly nemzetközi eredményeket elérő lövészsportoló generációk felneveléséhez.

Mindenkit itt nem is tudok említeni aki részt vállalt e hatalmas mérföldkő elérésében, hiszen oly’ sok segítő kéz működött közre, hogy ez nem is lenne reális. A teljesség igény nélkül az alábbiakat emelem ki, és mondok hálás köszönetet mindannyiónk nevében, megköszönve az itt fel nem soroltaknak is amit az ügy érdekében tettek:

– Tanács Gábor szövetségi oktatási referensünk és lelkes csapata nélkül ez nem jöhetett volna létre. Gábor és néhány sporttársunk hatalmas energiát fektetett az oktatási anyagok előkészítésébe, az oktatás elméleti és gyakorlati részleteinek kidolgozásába.

– A Honvédelmi Sportszövetség támogatása, különös tekintettel Dr. Borbély Attila HS alelnök úr (aki egyben az MTTOSZ elnöke, és a Magyar Telekom Felügyelő-, és Audit Bizottságának elnöke is) folyamatos biztatása, és – anyagiakban is mérhető – baráti támogatása kritikus volt az egész folyamatban.

– A Testnevelési Egyetem részéről hálásak lehetünk Sterbenz Tamás egyetemi docens, rektorhelyettes úr, Dr. Lénárt Ágota egyetemi docens asszony, sportlövészet és a technikai sportok munkacsoport vezetője, valamint Bihariné Gábriel Emese, technikai sportok munkacsoport tagja támogatásáért és munkájáért.

– Szövetségünk oldaláról többen személyes szponzorációval, lőtér, célanyagok, lőszer, stb. biztosításával segítették és ma is segítik a folyamatot.

Mindenkinek külön-külön szívből köszönöm a segítő közreműködését.

Azonban nem pihenhetünk meg, dolgozunk a következő lépés, a kötelező curriculumba való bekerülés érdekében.

Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre.

Letölthető………..

Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,

Dr. Fábián Lajos

elnök