Kedves Sporttársaink!

Nyilvánvalóan sokan tudjátok, hogy 2021.01.01-től két nagyon fontos, a mindennapi fegyveres életünket irányító jogszabályunk megváltozott, és ezek a változások sok kérdést generálnak, melyekre egyelőre nehéz pontosan válaszolni. A legfontosabb kérdés talán a módosuló kategóriák kérdése, és ezek következményei. A 2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és a lőszerekről, valamint a 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről mai napon hatályos szövege az alábbi két linken olvasható:

Szövetségünk a Fegyverügyi Egyeztető Fórum tagja, akiken keresztül egyeztettünk a hasonló érdekű szervezetekkel. Németh Balázs, a FEF titkára, és egyben a MEFLSZ elnöke rendelkezésünkre bocsátott egy általa szerkesztett anyagot, mely gyakori kérdések formában dolgozza fel a problémák egy részét, és felhatalmazott minket, hogy megosszuk szélesebb körben az alábbi link feltüntetésével, ahol az anyag eredetiben olvasható:

Mellékletben csatoljuk a teljes szöveget. Akinek további kérdései merülnének fel, kérjük, hogy a főtitkárnak címezve küldje meg, megpróbálunk mielőbb választ találni a problémára.

Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre.

Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,

Dr. Fábián Lajos
elnök

Melléklet: Németh Balázs cikkének eredeti szövege

Vált-e kategóriát lőfegyverem, avagy nem?

(Németh Balázs, https://kapszli.hu/valt-e-kategoriat-lofegyverem-avagy-nem/ )

  1. január 1. fontos dátum a lőfegyvertartók körében, hiszen ezen a napon lépett életbe az EU jogharmonizációnak köszönhető fegyverügyi jogszabálymódosítások jelentős köre. Ennek talán egyik legfontosabb eleme az, hogy szinte minden lőfegyverfajta új EU kategóriát kap. Ennek kapcsán számos tévhit jelent meg a közösségi médiában, és számos kérdést tettek fel lőfegyvertartó kollégáink. Ezek megválaszolása érdekében készítettük ezt az összefoglalót.

A kategóriaváltást az EU egyfajta szigorításként vezette be, melynek célja az volt, hogy az EU számos országában a bejelentéshez kötött/könnyített engedélyezés alá tartozó C, és a D (Egyéb) kategóriákat beolvassza az engedélyköteles A és B kategóriákba. Nálunk ez önmagában nagy változást nem eredményezett, hiszen a C és D kategóriába tartozó lőfegyverek engedélyezési eljárása nem különbözött sohasem a polgári célra engedélyezett B kategóriás lőfegyverek engedélyétől. Két lőfegyver kategórián marad tehát: a polgári célra főszabályként tiltott A, illetve a polgári célra engedélyezhető B kategóriájú lőfegyverek.

A tárkapacitások és egyes központi gyújtású lőszeres félautomata lőfegyvertípusok korlátozása miatt azonban vannak olyan lőfegyverek, melyek 2020-ban még a B kategóriába tartoznak, de 2021-től már A kategóriába sorolódnak. Ilyen az maroklőfegyver, melyhez 20-nál több lőszer befogadására alkalmas tárat (töltőszerkezetet) csatlakoztattak, az a hosszú lőfegyver, melyhez 10-nél több lőszer befogadására alkalmas tárat (töltőszerkezetet) csatlakoztattak. Valamint az a vállból történő lövésre tervezett félautomata tűzfegyver, amelynek hossza – behajtható, összehajtható vagy betolható, avagy szerszámok nélkül eltávolítható válltámasz segítségével – a működőképesség megtartása mellett 60 cm alá csökkenthető, illetve a félautomata tűzfegyverré átalakított automata tűzfegyver. Ez a korlátozás nem vonatkozik a peremgyújtású lőszeres és nem öntöltő rendszerű lőfegyverekre.

Alaptételként kijelenthetjük, hogy minden olyan sport és vadászlőfegyver tartó, akinek lőfegyvere 2021. január 1. előtt került vizsgáztatásra vagy szemlére, nem kell aggódjon, nincs semmi teendője!

Mi változott akkor, kérdezhetnénk jogosan, valamint mit kell tennie a vadásznak, sportlövésznek, hogy megfeleljen a jogszabály módosult pontjainak?

Nézzük hát először is ezt az utóbbi tényezőt! Az EU által szigorított irányelv hazai átvételénél a jogalkotó két nagyon fontos célt fogalmazott meg: a módosuló rendelkezések egyrészt nem lehetnek visszamenőleges hatályúak, másrészt senki nem veszítheti el az engedélyét, semelyik jelenleg engedélyben lévő lőfegyver nem mehet át a nem engedélyezhető kategóriákba

A jogszabály módosításával kapcsolatos indoklás is egyértelműen fogalmaz: „a törvény deklarálja, hogy a jogharmonizációs célú jogszabály-módosítások hatálybalépése nem érinti az annak időpontjában jogszerűen tartott eszközök korábbi besorolását…”

A határvonal tehát ezért 2021. január 1, a jogszabály hatálya pedig az ez után országba behozott, gyártott, újonnan szemléztetett és újonnan vizsgáztatott lőfegyverekre terjed ki. Egyszerűen szólva, minden lőfegyver, mely 2020. december 31. előtt rendelkezett műszaki kártyával, vagyis azt a Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft. az érvényes jogszabályoknak megfelelően bekategorizálta, marad abban a kategóriában, melyben a módosulás előtt volt. Ez nem csak a kártya érvényességének idejére vonatkozik, ha a lejárat után értékesíteni szeretné a tulajdonos, és ezért meg kell újítani ismételt vizsgával a műszakit, a lőfegyver akkor is ugyanabban a kategóriában marad, melybe eredendően kategorizálták 2021. január 1. előtt.

  1. január 1. előtt bekategorizált lőfegyver egyetlen esetben vált kategóriát: ha azt másik EU tagállamba kivinni vagy értékesíteni szeretnénk. Ebben az esetben az EU fegyverútlevélbe (hazai jogszabályi megnevezés szerint európai fegyvertartási engedélybe) csak olyan lőfegyver jegyezhető be, mely már az új besorolás szerint lett kategorizálva. Ilyenkor tehát el kell vigyük lőfegyverünket a PKLV Kft-hez, és le kell cseréltessük műszaki kártyáját.

Néhány kérdést kiemelünk, melyek az elmúlt hetekben érkeztek hozzánk:

Át kell-e kategorizáltatni az engedéllyel tartott vadászlőfegyvereket?

Nem kell átkategorizáltatni. A 2020. december 31-ig bekategorizált vadászlőfegyver életciklusa végéig marad eredeti kategóriájában.

Át kell-e kategorizáltatni az engedéllyel tartott sportlőfegyvereket?

Nem kell átkategorizáltatni. A 2020. december 31-ig bekategorizált sportlőfegyver életciklusa végéig marad eredeti kategóriájában.

Át kell-e kategorizáltatni a lőfegyverkereskedő, lőfegyvergyártó készletén lévő, 2020. december 31-ig már műszakiztatott lőfegyvereket?

Nem kell átkategorizáltatni azokat a lőfegyvereket, melyek 2020. december 31-ig már kaptak műszaki kártyát. Új kategóriát csak a 2021. január 1. után szemlére vagy vizsgára bemutatott lőfegyverek kapnak.

Vált-e kategóriát egy sportlőfegyver, ha pisztoly esetében 20, puska esetében 10-nál több lőszer befogadására alkalmas tárat illesztünk a fegyverbe?

Amennyiben a lőfegyver 2021. január 1. előtt már rendelkezett műszaki kártyával, a lőfegyver marad eredeti kategóriájában függetlenül attól, mekkora tárat helyezünk bele. Amennyiben a sportlőfegyver 2021. január 1-től kerül műszakira, attól függően kap besorolást, hogy milyen tár van éppen a fegyverbe illesztve. Itt jegyezzük meg, hogy amennyiben a lőfegyver A kategóriába kerül, akkor is van lehetőség tartására, hiszen a jogszabályok a sportlövészek számára kivételt fogalmaznak meg.

Elveszti-e tartási engedélyét az a sportlövész, akinek lőfegyvere átkerül A kategóriába?

Nem veszíti el, hiszen a jogszabályok kivételt fogalmaznak meg a sportlövészek esetében.

Ha el szeretném adni lőfegyveremet, de lejárt a műszaki tanúsítvány, akkor a megújításnál az új kategóriát kapja?

Nem, a lőfegyver életciklusa végéig marad abban a lőfegyverkategóriában, melybe eredendőleg besorolták.

Kaphat-e sportlövész A kategóriába sorolt lőfegyver tartására engedély 2021. január 1-től?

Igen, kaphat. A 253/2004. kormányrendelet 23. § így fogalmaz: „(5) Sportlövőnek az „A” kategória 5., illetve 6. alkategóriájába tartozó sportlőfegyver tartása abban az esetben engedélyezhető, ha megfelel az (1) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek, továbbá bizonyítja, hogy az (1) bekezdés szerinti sportegyesületi tagsága az e rendelkezés hatálya alá tartozó eszköz tartására jogosító engedély iránti kérelem előterjesztésétől számított legalább tizenkét hónapja fennáll.”

Milyen tárolási feltételeket kell biztosítani a sport célra engedélyezett A5 illetve A6 kategóriába eső lőfegyverek esetében?

A jogszabály előírja, hogy e típusok esetében a tárolásra szolgáló helyiség nyílászáróit acélráccsal vagy ultraerős biztonsági fóliával kell ellátni, valamint a tárolóhelyet őrszemélyzettel kell őrizni vagy távfelügyeleti rendszerbe bekötött elektronikus riasztóberendezéssel kell ellátni. Vagyis ez esetben szigorodnak a tárolási feltételek, de ez is csak abban az esetben, amikor a lőfegyvertartó 2020. december 31. után szemléztetett, vagy vizsgáztatott, A5 illetve A6 kategóriába sorolt lőfegyvert szerez meg.

Mi történik azokkal a sportlőfegyverekkel, melyek az A/7. alkategóriába tartoznak 2021. január 1-től? 

Ezek a fegyverek azok a vállból történő lövésre tervezett félautomata tűzfegyverek, amelyeknek hossza – behajtható, összehajtható vagy betolható, avagy szerszámok nélkül eltávolítható válltámasz segítségével – a működőképesség megtartása mellett 60 cm alá csökkenthető. Ha ezt a lőfegyvert 2020. december 31-ig már vizsgáztatták/szemléztették, akkor nincs gondunk, hiszen a B kategóriába van besorolva, vagyis tartja eredeti kategóriáját. Ha ilyen lőfegyvert szeretnénk sport célra megszerezni 2021. január 1. után, nos erre már nincs lehetőségünk. Ha a típushoz ragaszkodunk, úgy a megszerzendő lőfegyver csak olyan válltámasszal, tusával, csőhosszal rendelkezhet, melyek mellett mérete nem csökkenthető úgy, hogy a lőfegyver teljes hossza ne haladja meg a 60 cm-t.

Mi lesz azokkal a lőfegyverekkel, melyek beépített tára 10 db feletti lőszer befogadására alkalmas (Pl. csőtáras, alsókulcsos ismétlőpuskák)?

A jogszabály módosítás csak az öntöltő fegyvereket érinti, az ismétlőpuskák esetében nem történik változás.

Az EU direktíva bevezetése nem volt egyszerű feladat, hiszen a jogalkotó ragaszkodott ahhoz, hogy a jelenlegi, illetve jövendőbeli engedélyesek életét ne nehezítse feleslegesen. Úgy gondoljuk, hogy a jogalkotó ezt a feladatot teljesítette, amiért mindenképpen elismerés és köszönet illeti a Belügyminisztérium munkatársait.

Németh Balázs
titkár
Fegyverügy Egyeztető Fórum