Elnökségi Hírlevél – 62. szám – 2020.11.11.

 Kedves Sporttársaink!

A Magyar Közlöny 242. számában kihirdetésre került a 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet a „Veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről”. Eredetiben itt érhető el: https://magyarkozlony.hu

Jelen hírlevelünkben ennek értelmezésében szeretnénk tagságunknak segítséget nyújtani.

Mivel a Kormányrendelet jelentős különbséget tesz a versenysportoló és a nem versenyszerűen sportoló között, először azt kell meghatároznunk, hogy a mi sportolóink beleférnek-e a „versenyszerűen sportoló” kategóriába.

Ezzel kapcsolatban a 2004. évi I. törvény a Sportról (Sporttörvény) elég egyértelműen fogalmaz. Az 1. § (3) bekezdése szerint: „Versenyszerűen sportoló (a továbbiakban: versenyző) az a természetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy amatőr vagy hivatásos sportoló.”

Ld. itt: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400001.tv

A Sporttörvény tehát nem az amatőr és a profi (hivatásos) között húzza meg a határt, hanem a szövetségi versenyrendszerben való részvételt szabja feltételként. A sportolóink nem csak részt vesznek, hanem egyenesen a lőfegyver tartásának feltétele a csak versenyeken megszerezhető minősítés, azaz részt KELL, hogy vegyenek a versenyeken!

A fenti definícióból egyértelműen következik, hogy az MDLSZ versenyengedéllyel rendelkező, igazolt sportolója versenyszerűen sportol.

A Kormányrendelet különböző rendelkezései ebből adódóan ránk nézve a következőket jelenti, csak a minket érintő főbb tételeket áttekintve:

  1. Kijárási tilalom

A Korm. rendelet 3. § (2) d) pontja szerint kivételt képez a sportrendezvényre, edzésre, versenyre való, illetve onnan hazafelé tartó közlekedés (részleteket ld. a rendeletben)

DE!! Ezt a 3.§ (5) és (6) bekezdése szerint olyan okirattal szükséges igazolni, mely minta a Kormány honlapjáról is letölthető mind word, mind pdf formátumban! Mellékletként csatolom. Link itt:

https://koronavirus.gov.hu/sites/default/files/sites/default/files/imce/munkaltatoi_igazolas_0.pdf

Ezt az igazolást célszerűen és véleményünk szerint a verseny rendezője, és/vagy az egyesület elnöke tölti ki a versenyző számára. Javasolt a versenyengedély felmutatása is ezzel együtt, ha igazoltatásra kerülne sor a kijárási tilalom idején.

  1. Rendezvényekre vonatkozó intézkedések

Tilos bármilyen rendezvényt tartani, kivéve a 6.§ szerinti eseményeket. Kivétel a sportrendezvény is, tehát ezek megtarthatók!

DE!! Nem lehet jelen néző, csak a versenyzők, és egyszerre egyidőben egy térben nem lehetnek többen 10 (tíz) főnél!

  1. Szabadidős létesítményekre vonatkozó intézkedések

Minden létesítmény bezár és minden tilos. Azonban kivétel a 12.§ (4) bekezdés szerint a „… sportlétesítmények a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számra edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából” történő használata.

DE!! határozottan kérjük, és felszólítjuk az ilyen létesítmények üzemeltetőit, hogy fokozottan tartsák be a biztonsági, higiéniai, távolságtartási, és létszámkorlát szabályokat, és ha lehet, legalább szóbeli kikérdezéssel szűrjék a résztvevőket, mindent elkövetve annak érdekében, hogy a fertőző kontaktokat minimalizáljuk. A szabályok megszegése egy ellenőrzés esetén minimum súlyos pénzbüntetést, vagy akár a lőtér hatósági bezárását vonhatja maga után.

A fenti értelmezésből az következik, hogy a szövetség versenyrendszerében már meghirdetett versenyeket NEM töröljük, az idényt nem függesztjük fel, de minden rendezőnek és sportolónak felhívjuk a figyelmét a járványvédelmi intézkedések fokozott betartására, és a kormányzati intézkedések követésére.

Jelen álláspontunkat egyeztettem az MSSZ vezetésével is, valamint jogtanácsosunkkal, akikkel teljesen egyetértettünk a fenti értelmezési kérdésekben.

Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre.

Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,

Dr. Fábián Lajos
elnök

Letölthető melléklet: a kijárási tilalom során használatos igazolás minta………..

Letölthető: Elnökségi hírlevél……………..