Kedves Sporttársaink!

A Hírlevelünk 53. számában a tegnapi napon már jeleztük, hogy a 2020. évi rendes közgyűlésünk eredményes volt, a mandátummal rendelkező küldöttek meghozták döntéseiket, a határozatok érvényesek. Jelen hírlevél számunkban a részletes eredményekről tájékoztatunk Benneteket.

Az Elnökség tehát ezúton tájékoztatja a tagságot, hogy az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a szavazási határidő 2020.05.26. napján lejárt. Az Elnökség a Ptk. 3:20. § (4) bekezdése értelmében megállapította a szavazás eredményét, miszerint a döntéshozatalban részvételre jogosult és az abban résztvevő küldöttek számára tekintettel a szavazás minden napirendi pont tekintetében eredményes, a közgyűlés pedig határozatképes volt. A küldöttek minden napirendi pont kapcsán tett határozati javaslatot – az alapszabály 20. § (2) bekezdése szerinti – a leadható szavazatok több mint felének igen szavazatával, az alapszabály módosítása tárgyában pedig a leadható szavazatok több mint háromnegyedének igen szavazatával elfogadtak.

A döntéshozatallal kapcsolatos részletek az alábbiak szerint alakultak:

A 79 (hetvenkilenc) hitelesített mandátummal rendelkező küldött közül 68 (hatvannyolc) sporttársunk küldte vissza határidőben a szavazólapját, vagyis a küldöttek 86%-a vett részt a döntéshozatalban. Ez jó arány, még egyszer köszönjük az aktív közreműködéseteket.

Egy szavazólap sajnos az aláírás hiánya miatt érvénytelen, így összesen 67 érvényes szavazat vehető figyelembe.

Egy sporttársunk a 2/2020., egy másik a 4/2020., egy harmadik pedig a 6/2020. közgyűlési határozati javaslat esetében nem szavazott, így ezen határozatok meghozatala 66 érvényes szavazattal, míg az 1/2020., a 3/2020. és az 5/2020. közgyűlési határozatok meghozatala 67 érvényes szavazattal történt.

Az alábbiakban a kiírt napirendi pontok szerinti határozati javaslatok sorrendjében ismertetjük a meghozott döntéseket, és az egyes határozatokhoz kapcsolódó szavazati arányokat.

Ezeket a csatolt táblázatban részleteiben is megtekinthetitek, a szavazatokat leadó küldöttek neveivel együtt, így az is látható, hogy ki, és hogyan szavazott a döntéshozatal során.

1/2020. közgyűlési határozat. A közgyűlés 41 igen, 20 nem, és 6 tartózkodó szavazat mellett, 61,2%-os többséggel elfogadta az Elnökségi Beszámolót.

2/2020. közgyűlési határozat. A közgyűlés 48 igen, 14 nem, és 4 tartózkodó szavazat mellett, 72,7%-os többséggel elfogadta a Felügyelőbizottság Beszámolóját.

3/2020. közgyűlési határozat. A közgyűlés 47 igen, 18 nem, és 2 tartózkodó szavazat mellett, 70,1%-os többséggel elfogadta a Pénzügyi Beszámolót (Mérleget), és annak Közhasznúsági Mellékletét.

4/2020. közgyűlési határozat. A közgyűlés 45 igen, 19 nem, és 2 tartózkodó szavazat mellett, 68,2%-os többséggel elfogadta a Szövetség 2020. évi Költségvetését.

5/2020. közgyűlési határozat. A közgyűlés 52 igen, 14 nem, és 1 tartózkodó szavazat mellett, 77,6%-os többséggel elfogadta az Alapszabály (székhely cím megváltozása miatt történő) módosítását.

6/2020. közgyűlési határozat. A közgyűlés 50 igen, 16 nem, és 0 tartózkodó szavazat mellett, 75,8%-os többséggel elfogadta a Tisztviselő választására vonatkozó előterjesztést, mely szerint a lemondott elnökségi tag pótlására a következő rendes közgyűlésen kerüljön sor.

Az ügyvédünk elkészíti a közgyűlés hivatalos jegyzőkönyvét is, amit a pénzügyi beszámoló (mérleg) és közhasznúsági melléklet feltöltése során csatolunk majd.

A szavazólapok itt tekinthetők meg.

Még egyszer köszönjük azok aktív közreműködését, akik a szövetség érdekében meghozták felelős döntéseiket, szavazataikkal segítették és elismerték munkánkat, és kifejezték véleményüket a szövetség stabilitásának, és további épülésének érdekében.

„Legyen Béke, Rend, és Haladás!”

Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre.

Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,
Dr. Fábián Lajos
alelnök

Melléklet:
A közgyűlési szavazás végeredmény táblázata