Kedves Sporttársaink!

Az Elnökségi Hírlevél 51. számában (2020.04.21) jelzettek szerint a mai napon kiküldésre kerül a korábban már érvényesen összehívott éves rendes közgyűlésünkre regisztrált, mandátumot szerzett küldöttek részére a teljes közgyűlési adatcsomag, a szavazólappal együtt.

A küldöttek személyre szóló emailben kapják meg az anyagot a főtitkár úrtól PDF formátumban, időbélyeggel ellátott, hivatalosan hitelesített formában, még a mai nap vége előtt.

Csak a hitelesített mandátummal rendelkező küldöttek szavazhatnak, ugyanúgy, ahogyan ez egy fizikai ülés tartásával megrendezett közgyűlésen is lett volna.

Tisztelettel kérjük mandátummal rendelkező sporttársainkat (a küldötteket), hogy tekintsék át a teljes adatcsomagot, mely az eredeti napirendek sorrendjében haladva ismerteti a határozati előterjesztéseket, a kapcsolódó határozati javaslatokat.

Minden egyes előterjesztés után becsatolva a kapcsolódó anyagot, amely anyag ismerete a döntéshez szükséges. Itt található az Elnökségi beszámoló, a Felügyelőbizottság jelentése, a Mérleg, pénzügyi beszámoló, és közhasznúsági melléklete, a Költségvetés terv-tény táblázatai, valamint a (csak és kizárólag) a székhely cím változása miatt módosuló alapszabály, teljes terjedelmében.

Az utolsó előtti oldal írja le a szavazás jogszerű menetét a jelenlegi veszélyhelyzeti jogrendben, az utolsó oldal pedig a szavazólap, ami csak a küldöttek számára érdekes.

Ugyan a 102/2020. (IV.10) Kormányrendelet megszüntette a közgyűlések nyilvánosságát, de az elnökség úgy gondolja, hogy ennek ellenére közzéteszi a teljes anyagot a honlapon, jelen Hírlevél szám mellékleteként.

A küldöttek számára készült teljes adatcsomagon túl, jelen Hírlevelünkhöz csatoljuk a Szakágak Beszámolóit is, abban a formában, ahogy azt megkaptuk. Ezek nem kötelező elemei a közgyűlési napirendnek, pusztán információmegosztás céljából tesszük közzé.

Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre.

Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,
Dr. Fábián Lajos
alelnök

Mellékletek:
Közgyűlési komplett adatcsomag
Szakági beszámolók