Kedves Sporttársaink, és Barátaink!

Az alábbiakban tájékoztatásképpen közöljük a 2019.03.31-én megrendezésre kerülő, határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésen szavazati joggal rendelkező mandátumok listáját. Adatvédelmi okokból csak az egyesületek nevét és a mandátummal rendelkező egyesületi vezető, és/vagy szabályos meghatalmazással rendelkező sportoló versenyengedélyének számát közöljük.

A 2018-ban elfogadott új alapszabályunkban előírt 15 napos előregisztrációs határidőben mindösszesen 65 (hatvanöt) mandátum regisztrációja történt meg szabályosan, az alapszabályban rögzített módon a teljes 265 mandátumból, ami mindössze 24,5%, így jogszerűen csak és kizárólag a listán szereplő versenyengedély számmal rendelkező sporttársaink vesznek részt szavazati joggal a megismételt közgyűlésen. Mint közhasznú szervezet küldöttgyűlése, a közgyűlésünk nyilvános, így másokat is szeretettel látunk, de a mandátummal nem rendelkező érdeklődők csak megfigyelőként vehetnek részt az eseményen.

A mandátumok kis száma mellett sajnálatosnak tartjuk azt is, hogy a 144 tagszervezetünkből mindössze 31 (harmincegy) fejezte ki részvételi szándékát a mandátumok regisztrációjával, ami 21,5%-a a teljes tagságunknak. Nekik köszönjük, a többieket pedig tisztelettel kérjük, hogy éljenek demokratikus jogaikkal és vegyenek részt ügydöntő fórumaink munkájában.

Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre.

Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,

Dr. Fábián Lajos
alelnök

 

Melléklet:
– Érvényes mandátumok listája a tagegyesület nevének és a sportoló versenyengedély számának feltüntetésével

 

LETÖLTÉS: Elnökségi Hírlevél – 27. szám – 2019.03.27.