Elnökségi Hírlevél – 112. szám – 2023.03.23.

Kedves Sporttársaim!

Nagyon nagy köszönet azoknak, akik részt vettek az éves rendes közgyűlésünk munkájában, szombati napjukat arra áldozták, hogy jelenlétükkel biztosítsák a határozatképességet, és a demokratikus döntéshozatalban tevőlegesen részt vállaltak. A 104 regisztrált mandátumból 95 küldött szavazott mikor a legtöbben jelen voltatok, de a közgyűlés legutolsó határozatát is 90 érvényes szavazattal hozta meg…

Ez rekord. A történetünk során még soha nem tapasztaltunk 91,3%-os részvételt egyetlen közgyűlésünkön sem. Az is rekord, hogy a tisztújítás ellenére, ami mindig elhúzódik a szavazatok számlálása miatt, a de. 10:00 órára meghirdetett közgyűlés jegyzőkönyv szerint 13:45-kor véget is ért.

Mindezért köszönet illeti a küldötteket, illetve azokat is, akik az alapos előkészítésben részt vettek.

Hírlevelem mellékleteként csatolom a közgyűlés jegyzőkönyvét, illetve a közgyűlés által elfogadott dokumentumokat.

Ezúton is mindenkinek – akinek része volt sport-, sportdiplomáciai-, lobbi-, szakmai-, pénzügyi-, és egyéb sikereink eléréseben az elmúlt év során – köszönöm a munkáját az egész elnökség nevében.

További sikereket és kitartást kívánok közösen magunknak, szövetségünk további építése érdekében.

Legyen Béke, Rend, és Haladás!

Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,

Dr. Fábián Lajos Károly
elnök

Mellékletek a letölthető pdf-ben:

2023 közgyűlés jegyzőkönyve – hitelesített
Elnökségi beszámoló – elfogadott
Felügyelőbizottság beszámolója
Szakági beszámolók – elfogadott
Mérleg és Közhasznúsági melléklet – elfogadott
Határozati javaslat, ingatlan befektetés – elfogadott
Szövetségi költségvetés – elfogadott