Elnökségi Hírlevél – 110. szám – 2023.02.28.

Kedves Sporttársaim!

Ez egy emlékeztető hírlevél annak érdekében, hogy a 2023.03.18-án esedékes éves rendes közgyűlésünkön minél nagyobb számú, alapszabály szerint regisztrált mandátummal rendelkező küldött vegyen részt.

Az elnökség már tavaly kitűzte a 2023. évi rendes közgyűlés időpontját, amit a honlapon is közzétettünk. Ld. itt: https://mdlsz.com/wp-content/uploads/2022/12/2022.11.30.-Elnoksegi-ules-emlekezteto.pdf A rendes közgyűlést 2023.03.18. szombatra, az esetleg (sajnálatosan) megismételt közgyűlést pedig 2023.03.25. szombatra tervezzük. Előző hírlevelünk óta a meghívó is kikerült a honlapunkra, az alapszabály szerinti határidőben: https://mdlsz.com/meghivo-eves-rendes-kozgyulesunkre-4/

Nagyon kérünk minden mandátummal rendelkező küldöttet, hogy próbáljuk meg az első napon határozatképessé tenni a közgyűlést, vagyis minél többen jöjjenek el, amivel jelentős (utazási, terembérlet, ügyvéd, és idő) költséget takaríthatunk meg. A közgyűlés előtt – a mandátummal rendelkező küldötteknek – az alapszabály szerinti időben küldjük majd a felhívást, meghívót, vagyis a szükséges anyagokat.

166 tagegyesület vehet részt a 2023-as közgyűlésünkön (tavaly 161 volt), 2’811 elmúlt évben minősítéssel rendelkező sportolói létszám alapján (tavaly 2’416 volt), összesen 393 mandátummal (tavaly 352 volt) Örvendetes növekedésünk ezekből a növekvő számokból is látható.

Kérjük a tagegyesületi vezetőinket, hogy – akik még nem tették meg – az Alapszabály 17.§ (1)-(3) bekezdés alapján adják meg egyrészt saját részvételi szándékukat, másrészt ha nem személyesen vesznek részt, illetve többletképviseleti joguk van a minősített versenyzőik száma alapján, akkor az egyesület törvényes képviselője által jegyzett, két tanúval aláíratott, ún. teljes bizonyító erejű magánokiratban a küldötteik adatait külön-külön minden egyes küldöttre vonatkozóan.

Közgyűlésen küldött csak az adott egyesület versenyengedéllyel és múlt évben érvényes minősítéssel rendelkező, igazolt versenyzője lehet. [Alapszabály 17.§. (4)]

Csak az vehet részt érvényes szavazati joggal a közgyűlésen, aki az Alapszabály szerint legalább 15 nappal előtte jelezte szándékát, illetve ha meghatalmazott, akkor beérkezett az Alapszabály szerinti meghatalmazása, és ő maga megfelel az Alapszabály kritériumainak.  

Jelen esetben a közgyűlés időpontja 2022.03.18. Ennek alapján kérjük, hogy – az Alapszabály által előírt határidőre, azaz – 2023.03.02. csütörtök éjfélig minden tagszervezet küldje vissza a meghatalmazásokat, illetve a törvényes képviselő jelezze részvételi szándékát.

Nem az alapszabály szerinti minimális, összehívástól számított 15, és közgyűlés előtti 15 napot biztosítottuk a mandátumok regisztrációjára, hanem egy teljes hónapot, bízva abban, hogy így mindenki meg tud felelni az alapszabály szerinti kötelezettségének.

Nagyon fontos, hogy

  1. a mandátumok beküldésének és hitelesítésének végső határideje 2023.03.02. csütörtöki nap vége (a közgyűlés előtti 15. nap)
  2. a küldöttek email címeit is adjátok meg a meghatalmazással együtt, mert minden közgyűlés elé kerülő anyagot elektronikus úton fogunk a szavazati joggal rendelkező küldötteink részére kiküldeni, segítve az előzetes felkészülésüket és a közgyűlés gördülékeny lebonyolítását, továbbá
  3. a bizonyító erejű magánokirat meghatalmazásokat a szövetség budapesti székhely címére kell küldeni postai úton, vagy leadni személyesen, eredetiben (Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség, 1158 Budapest, Késmárk utca 16. III. em. 345.), de határidő előtt előregisztrációként elfogadjuk a főtitkárnak emailben megküldött pdf szkeneket is, azonban szavazásra csak az eredeti dokumentumok jogosítják majd a küldötteket
  4. egyesületi elnökök, tagszervezeti bejegyzett vezető tisztségviselők elég, ha alapszabály szerint a  saját mandátum igényüket egy a főtitkárnak küldött emailben jelzik. (Email: Haiszky Ernő Zoltán főtitkár: fotitkar@mdlsz.com )

Kérem, hogy vegyétek komolyan a mandátumok alapszabályunk szerint szükséges előregisztrációját, hogy minél többen, minél megalapozottabb döntéseket hozhassanak a közgyűlésen szövetségünk érdekében.

LETÖLTHETŐ………

Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,

Dr. Fábián Lajos Károly

elnök