Kedves Sporttársaink!

Nagyon nagy köszönet azoknak a mandátummal rendelkező küldött társainknak, akik vasárnapjukat nem kímélve eljöttek a tegnapi éves rendes közgyűlésünkre, részvételükkel biztosították a közgyűlés határozatképességét ezzel elkerülve a megismételt közgyűléssel járó költségeket és erőfeszítéseket, továbbá konstruktívan segítették a közgyűlés gördülékeny lebonyolítását.

Az előzetesen regisztrált 98, mandátummal rendelkező küldöttünkből 70 küldött megjelent a közgyűlésen, ami a minimálisan szükséges 49 fő + 1 létszámot messze meghaladta, így határozatképes küldöttgyűlést tudhatunk magunk mögött, és még utolsó határozatainkat is 68 jelenlévő mandátummal hoztuk. Köszönet érte!

Nyilvánossági kötelmeinknek eleget téve, jelen hírlevelünk mellékleteként a honlapunkon is közzétesszük, valamint emailben is megküldjük a közgyűlés jegyzőkönyvét és annak mellékleteit.

Ezek a következők:
– az elnökségi beszámoló (3. napirend), amit a közgyűlés 69 igen és 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadott
– a felügyelőbizottság beszámolója (4. napirend), amit nem kell a közgyűlésnek elfogadnia, hiszen az FB független testület, de a közgyűlés tudomásul vette, javaslat, észrevétel nem érkezett
– a szövetség pénzügyi beszámolója (mérlege) és közhasznúsági melléklete (5. napirend), amit a közgyűlés 70 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott
– a szakágvezetők beszámolóját nem csatolom (6. napirend), mert a küldötteknek előzetesen megküldött anyagokat a szakágvezetők lényeges szóbeli kiegészítéssel terjesztették a közgyűlés elé, és a jegyzőkönyvben látható a szavazás eredménye. A közgyűlés mind a hat szakág beszámolóját elfogadta. IMSSU (69 igen, 1 nem), IPSC (70 igen, egyhangú), IDPA (67 igen, 3 nem), Gyorspont-Hazai (70 igen, egyhangú), Gyorskombi-precíziós (70 igen, egyhangú), Steel Challenge (69 igen, egyhangú, egy küldött a szavazás előtt távozott)
– a 2022. évi szövetségi költségvetés (7. napirend) – (68 igen, egyhangú, egy küldött a szavazás előtt távozott)
A Felügyelőbizottság javaslatát is figyelembe véve, az elnökség javaslatára a közgyűlés 66 igen és 2 tartózkodó szavazattal visszahívta a fegyelmi bizottság elnökét, Dr. Dobra Tibort, és 5 évre megválasztotta Matuska Pál sporttársat a Fegyelmi Bizottság új elnökének (58 igen, 2 nem, 8 tartózkodó szavazattal).
Matuska Pálnak gratulálunk és munkájához sok sikert, valamint kevés fegyelmi ügyet kívánunk.

Alapszabályunk értelmében a fegyelmi bizottság két tagját az elnökség választja a ciklusára. Döntését az elnökség hamarosan meghozza és erről tájékoztatja a tagságot.

Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,

Dr. Fábián Lajos Károly
elnök

Mellékletek:

2022. évi rendes közgyűlésünk jegyzőkönyve
Elnökségi beszámoló
Felügyelőbizottság beszámolója
2021. évi pénzügyi beszámolónk (mérlegünk), és közhasznúsági melléklete
2022. évi szövetségi költségvetés főtáblái, bevételi és kiadási sorok, szakági költségvetés