Elnökségi Hírlevél – 06. szám – 2018.04.06.

Kedves Sporttársaink, és Barátaink!

Ahogyan azt az Elnökségi Hírlevél legutóbbi, márciusi számában is említettük, jelenleg semmi nem fontosabb számunkra, mint a Tőletek kapott felhatalmazásunk alapján az alapok rendbetétele, és az MDLSZ felhelyezése a hazai sport térképére, vagyis társadalmi, politikai, és országos szövetségi kapcsolataink rendezése, illetve sok helyen a nulláról történő megalapozása és felépítése. A fentiek nélkül súlyosan lemaradunk, és ennek eredményeképpen kimaradunk. A gondolatsort mindenki folytassa belátása szerint. Minden politikai, sportszakmai, társszövetségi szakmai szinten csodálkozva látják mennyien vagyunk, hány versenyt rendezünk, milyen nemzetközi versenyeket vonzottunk már Magyarországra és milyen sok eredményes sportolónk van. 19 év lemaradását kell most pótolnunk rövid idő alatt, egyébként leszorulunk a térképről minden tekintetben. Nagyon komoly kapcsolatépítő és lobbi aktivitásunk zajlik, és örömmel jelentjük Nektek, hogy szépen haladunk.

Az alapok rendbetételének egyik legfontosabb eleme az Alapszabályunk korszerűsítése, melyet megválasztásunk előtti elnökségi programunkban ígértünk, amire egyhangúan felhatalmaztatok, és aminek egyes fontos elvi kérdéseit azóta nyílt, Internetes szavazásra is bocsátottuk, mely februárban zárult. Köszönjük aktív részvételeteket. Soha nem fordult elő a szövetség történetében, hogy ilyen sok szavazó adja le voksait egy komplex kérdéscsoport kapcsán. Az eredményt már megismerhettétek, és figyelembe vettük az alapszabály közgyűlés elé bocsátandó tervezetének kidolgozása során, de nyilvánvalóan a közgyűlésnek kell majd a változásokat elfogadnia. Ez azért is komoly kihívást jelent majd mindannyiónk számára, mert a közgyűlésen jelenlévő érvényes mandátumok 75%-ának kell támogatnia az alapszabály módosítását a jelenlegi alapszabályunk szerint. Ha ez nem biztosítható, akkor marad a régi alapszabály addig, míg a módosítást a jelenlévők 75%-a el nem fogadja.

A fentiekre való tekintettel úgy döntöttünk, hogy jelen hírlevelet nagyrészt az alapszabály módosítás részleteinek magyarázatára fordítjuk és az alapszabály javasolt, módosított tervezetét is közzé tesszük a honlapon, több, mint 30 nappal a közgyűlés előtt. Tesszük ezt azért, hogy minden tagunknak legyen arra elegendő ideje, hogy minden részletét áttanulmányozza, megértse, illetve ha vannak kérdései, azokat feltegye és azokra előre választ kaphasson. Így talán biztosítani tudjuk, hogy komolyabb egyetértés mellett fussunk neki a közgyűlésen az új alapszabály elfogadása napirendi pontnak.

A módosítást szükségessé tevő helyzet:

Emlékeztek még a 2017-es év első felének konfliktusaira, a szükségessé vált rendkívüli közgyűlésekre és az ezekkel együtt felszínre kerülő problémákra. Ilyenek voltak a képviseleti jog, annak átruházhatósága, a tagegyesületi nyilvántartás ügyei és a mandátumok számításának kérdései, a helyszíni mandátumvizsgálat miatti nehézkes lebonyolítás és minden hasonló téma.

Az elvek, melyeket közösen fontosnak tartottunk, hogy konkrétabb, tisztább, és egyértelműbb legyen a helyzet a szövetség közgyűléseinek lebonyolítása, és a képviseleti jogok, valamint tisztségviselők megválasztása kapcsán, és amelyek a közösségi szavazás tárgyát is képezték:

 • A szavazók 91,3%-a támogatta, hogy a képviseleti jog csak az adott egyesület érvényes versenyengedéllyel és minősítéssel rendelkező sportolójára legyen átruházható, bizonyító erejű magánokirattal, melyet ráadásul nem a helyszínen vizsgálgat valaki órákig, hanem előre meg kell küldeni a főtitkárnak. (A módosításban a jogtanácsosunk javaslatára ez 15 nap és nem 35, mint a szavazólapon szerepelt, aminek jogtechnikai okai vannak)
 • A szavazók 90,9%-a támogatta, hogy a mandátumok vizsgálata ne a helyszínen történjen, hanem záruljon le jóval a közgyűlés előtt, ezzel is gyorsítva és tisztítva a lebonyolítást.
 • A szavazók 76%-a támogatta, hogy a nagyobb tagegyesületek a súlyuk szerint, azaz a minősített versenyzőik számaránya szerint nagyobb szavazati aránnyal rendelkezzenek. Ez most is így van, minden 10 minősített versenyző után egy plusz szavazat jár, lényegében nem változás, csak jelezzük.
 • A szavazók 96,3%-a támogatta, hogy az elnöki székre pályázókat kötelezzük előzetesen benyújtott pályázat/program beadására, ami alapján a tagság megalapozottabban tudna dönteni. A jogtanácsosunk szerint ennek formáját nem köthetjük ki, sőt, lehet, hogy a bíróságnak is lenne kifogása ellene, de abban maradtunk, hogy ezt mindenképpen megpróbáljuk, mert a józan ész és a tagságunk is ezt kívánja. Az alelnököt kihagynánk ebből, mert egy következő kérdés során okafogyottá válik az alelnöki pályázat.
 • A szavazó 54,8%-a elutasította, hogy az elnökség létszáma 5-ről 3 főre csökkenjen, így ezt elvetettük.
 • A szavazók 82,2%-a támogatta, hogy csak az Elnök és az elnökségi tagok kerüljenek megválasztásra a közgyűlés által, azonban az alelnököt a megválasztott 5 elnökségi tag maga közül válassza meg, még ott a közgyűlés során, a többi tisztségviselő megválasztását követően. Ezért nem került a javaslatba az alelnöki pályázat.
 • A szavazók 93,2%-a támogatta, hogy csak olyan jogi személy lehessen a tagunk, melynek legalább egy minősített versenyzője van a felvételt követő naptári év végére.
 • A szavazók 96,3%-a támogatta, hogy szigorítsuk a kizárás/felmondás feltételeit, mert a jelenlegi alapszabály szerint, még a tagdíjat nem fizető tagegyesületet is csak a közgyűlés kezdeményezésére indított kizárási eljárás során lehet eltávolítani a szövetség soraiból.

Nagyon fontosnak tartjuk itt ismételten tisztázni, hogy a változások a szövetség működésének hatékonyabbá tétele, gyorsítása és tisztítása érdekében nagyon fontosak. Ezeket az alapelveket az ügyvédünk segítségével átvezettük a csatolt alapszabály tervezetbe.

A 8) ponttal kapcsolatban ismételten le szeretnénk szögezni, hogy az elnökség célja nem a tagegyesületi létszámunk csökkentése, hanem a közös – pl. anyagi – terhek egyenlő vállalásának érvényesítése, jog-, és alapszabályszerű működésünk biztosítása mellett.

Parázs vita bontakozott ki ezzel kapcsolatban a legutóbbi elnökségi ülésen, amely vitában a felügyelő bizottság megjelent tagjai is részt vettek. Korábban már elfogadtuk a FB jogos javaslatait, és megszületett több olyan határozatunk, amelynek eredményeképpen előbb ki kell fizetni bizonyos elemeket, pl. versenyengedély, verseny licenc díj, stb., és csak utána nyújtjuk a „szolgáltatást”, tagjainkat viszont nem szeretnénk jog-, és alapszabály ellenesen kezelni, ezért az új alapszabályban javaslatot teszünk ennek a problémának a kezelésére is.

Összegezve, az elnökség, a jogtanácsosunkkal szoros együttműködésben kidolgozott egy olyan alapszabály tervezetet, mely az összes fenti, szavazással is megerősített elvet érvényesíti és megfelel a Tőletek kapott felhatalmazásunk szerint összerakott anyag követelményeinek.

A fentieken túl van még néhány javasolt változás az új szövegben. Itt csak az elütések és szóközhibák javításától fontosabb, lényegi változásokat említjük.

 • Javasoljuk a közgyűlésnek, hogy fogadja el a szövetség székhelyének Budapestre helyezését.
  1. Csak kozmetikai dolognak tűnik, de nagyon fontos minden tekintetben, hogy egy országos szakszövetség budapesti székhellyel rendelkezzen. Egy vidéki magánlakás fszt. 2. címére bejelentett országos szakszövetség kicsit amolyan „szegény vidéki rokon” színben tüntet fel minket. Kellemetlen ezen a szinten mindenkinek elmagyarázni, hogy ez tulajdonképpen a főtitkárunk magánlakása, amire komolyabb helyen lesajnáló mosollyal reagálnak. Ki kell nőnünk ebből a helyzetből.
  2. Egy debreceni bíróságon zajló esetleges jogi ügy miatt csak az ügyvédünk és az elnökünk közlekedési költsége kifutna még egy ügyvédet.
  3. A Főtitkár úrral megbeszéltük, a mai digitális világban ez semmiféle problémát, különbséget nem jelent, ő is támogatja a módosítást.
  4. Nem kívánunk drága irodát bérelni és drága alkalmazottat ültetni bele!
  5. A lépéssel irodabérleti/székhely bérleti költségeink lényegesen csökkennének!
  6. Találtunk egy olyan székhelyszolgáltatót, amely havi nettó 15eFt fejében elegáns és harmadik felek felé jó benyomást keltő központi elhelyezkedésű irodaházban nyújtana a szövetségnek székhelyet. Beérkező postánkat kezelik, a megadott email címekre azonnal küldik a szkennelt másolatot, akár több irányban is. (Pl. főtitkár Debrecen, elnök Keszthely, könyvelő akárhol, stb.)
  7. Szükség esetén, külső partnerrel folytatott tárgyaláshoz kulturált tárgyalót biztosítanak, minimális óradíj fejében.
  8. Jelenleg havi 60eFt a székhelybérleti költségünk, ami így havi nettó 15eFt-ra csökkenne és még havi egy bérelt tárgyalós értekezlettel sem haladná meg a jelenlegi költségszintet.
 • Javasoljuk a közgyűlésnek, hogy mint minden más sportági szakszövetség, mi is vezessük be az alapszabályba az ún. éves díjtáblázat/díjszabályzat fogalmát.
  1. Egyre komplexebb a tevékenységünk, nem várhatunk mindig egy évet arra, hogy egy néhány forintos díjtételről mindig a közgyűlés határozzon, ráadásul most az elnökségnek korlátlan jogköre van egyéb tételek esetében.
  2. Most egy olyan – kicsit joghézagos – helyzet van, amikor az elnökség gyakorlatilag szabadon dönthet pl. a versenyengedélyek díjairól, a bírói képzések és továbbképzések díjairól, és bármiről / bármikor, de pl. a tagdíj és a verseny licencdíjak közgyűlési hatáskörben vannak.
  3. A javaslat szerint folyó év december 15-ig az elnökségnek közzé kellene tennie a következő évre érvényes díjtáblázatot/díjszabályzatot, amely minden egyes díjtételt meghatároz és utána egy évig nincs kapkodás és módosítgatás.
 • Javasoljuk a közgyűlésnek az alelnök képviseleti jogának pontosabb tisztázását.
  1. Jelenlegi alapszabályunk általános helyettesként jelöli meg az alelnököt, de sajnos még az elnök tartós akadályoztatása esetére sem ad igazán képviseleti jogot.
  2. Tartós akadályoztatás nem azt jelenti a jog szerint, hogy kétszer nem veszi fel a telefont, hanem azt, ha pl. egy balesetet követően cselekvésképtelen állapotban kórházban van, vagy ne adj’ Isten még súlyosabb dolog történt vele.
  3. A javasolt módosítás szerint ugyanúgy az elnök (és a jogszabály szerint csak az elnök) képviseli a szövetséget, de ha baj van, nem áll meg az élet és az alelnök, valamelyik elnökségi taggal, vagy a főtitkárral együttesen el tudna járni a szövetség érdekében.
  4. Jelenleg ilyen esetben rendkívüli közgyűlés, majd 3-6 hónap jogi ügyintézés, mint ahogy a tavaly októberi közgyűlés után az elnök úr csak februárban tudta átvenni a bankszámla fölötti rendelkezési jogot.
 • Javasoljuk a közgyűlésnek, hogy vegyük ki az alapszabályból a kötelezően bejegyzendő logós bélyegzőlenyomatra vonatkozó kötelezettséget.
  1. Ma már nem korszerű.
  2. A cégjogból is kikopik fokozatosan.
  3. Lassítja az ügyintézést és semmiféle biztonságot nem ad a képviseleti joghoz, hiszen egy bélyegzőt bármelyik bevásárlóközpontban készíttethet bárki egy fél óra alatt egy lenyomati minta alapján.
  4. A lényeg az aláírásminta és az aláíró személye, ami a valós garancia és felelősség. Más szavakkal egy aláírást hamisító rosszindulatú személy, egy hitelesnek látszó bélyegzővel sokkal több partnert be tudna csapni, mint egy bélyegző nélküli, de személyazonosságát igazoló és a hiteles aláírásmintával rendelkező képviselő.
 • Javasoljuk a szakágvezetők státuszának tisztázását, mert a régi alapszabály ezt kissé összemosta a régióigazgatókkal.

Az alapszabály javasolt szövegtervezetét is feltöltöttük a honlapra, mintegy a hírlevelünk mellékleteként.

Kérjük, hogy nézzétek át, és ha kérdésetek, észrevételetek, javaslatotok lenne, legyetek szívesek osszátok meg velünk lehetőleg emailben, a honlapon szereplő elérhetőségeinken.

Szépen kérünk Benneteket, hogy minél nagyobb létszámban vegyetek részt a május 13-ra kiírt éves rendes közgyűlésünkön (napirend és meghívó is hamarosan felkerül a honlapra), hogy lehetőleg ne kelljen azt megismételni május 19-én. Ez felesleges terembérlettel és egyéb kiadásokkal is járna, továbbá egy fontos Level III nemzetközi-, és három másik hazai verseny is zajlik május 19-én, amivel nem célszerű egy a kis létszám és határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést ütköztetni. (Viszont május 31-ig be kell adnunk a bíróságra az anyagokat, tehát nem tudjuk tovább halasztani a közgyűlést.)

Mára ennyi, továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő együttműködésetekre.

Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel

Dr. Fábián Lajos, elnökségi tag