Elnökségi Hírlevél – 04. szám – 2018.02.09.

Kedves Sporttársaink, és Barátaink!

Az Ünnepek és a szabadságok után, megújult erővel folytatjuk a programunk szerint általatok ránk ruházott feladatok végrehajtását.

Sajnos az első heteinkben nem tudtunk minden égető kérdésre azonnali megoldást találni, így pl. már most ígérjük Nektek, hogy a 2019-es versenyévadban az Országos Bajnokságok és a legnagyobb kiemelt versenyek versenynaptárban történő elhelyezését már a 2018-as év vége előtt elvégezzük, ennek minden előfeltételével együtt. Ez azért fontos, mert mi is látjuk, hogy a régi rendszer szerint működve gyorsan feltöltődik a versenynaptár, és a később pályáztatott OB-k és egyéb versenyek felülírják majd a már a naptárban szereplő versenyeket, és zavaró ütközéseket okozhatnak.

Tegnapi elnökségi ülésünkön kitűztük az éves rendes közgyűlésünk időpontját, ami sajnos két különböző időpont, mert a jogszabály előírása szerint minimum 3, maximum 15 napnak el kell telnie az eredeti és a megismételt közgyűlés időpontja között. Az első időpont 2018.05.13. vasárnap, ami reméljük határozatképes és sikeres lesz, de ha mégsem, akkor a második időpont 2018.05.19. szombat. A helyszín kijelöléséről később intézkedünk, de törekszünk arra, hogy mindenki számára elérhető, Budapest környéki, illetve az ország középső részéhez közeli helyszínt találjunk.

Egyik legfontosabb, Tőletek származó felhatalmazásunk (Elnökségi programunk 1. pontja) a közösségi szavazásra is bocsátott alapelveink véglegesítése és azok átvezetése az alapszabályunkba. Mint emlékeztek, ez volt a legfontosabb és legvitatottabb kérdéskör, tulajdonképpen ezek tisztázatlansága okozta a 2017-es rosszemlékű közgyűléssorozatot és konfliktusokat. Hírlevelünk mellékleteként látjátok a kérdéseket és a szavazás eredményét. Köszönjük részvételeteket a szavazás során! Két hét alatt 219-en adtátok le szavazataitokat, ami a szövetségünk története során soha nem látott méretű aktivizálódott csoport. A szavazók száma duplán meghaladta a szintén már általunk indított gyorspont szabálykönyv módosításával kapcsolatos szavazás részvételi arányát is! Kérjük, azt is vegyétek észre, hogy ezzel alapvetően változtatjuk meg a tagság döntésekbe történő bevonásának mikéntjét és mélységét. Hiszünk abban, hogy ez egy baráti közösség, ahol minél több sportoló szava hallatszik, annál jobbak leszünk és annál kevesebb konfliktusunk lesz a jövőben.

Az alapszabályról még a fentieken túl is hallani fogtok tőlünk, hiszen a 2018. május 13-i éves rendes közgyűlésre olyan formát szeretnénk elétek terjeszteni elfogadásra, amit előtte már mindenki megismert, a fontos részletekkel tisztában van, és ami a legfontosabb, előre elmondhatta róla a véleményét. Jelenlegi szabályaink szerint az alapszabályt a közgyűlésen jelenlévők 75%-ának kell megszavaznia, hogy az érvényes lehessen, ezért ha ez nincs jól előkészítve, akkor kezdődik újra a tavalyi viccsorozat, ami mindannyiónknak ártana.

Ha megnézitek a 2018.02.08-i elnökségi ülés jegyzőkönyvét, annak is a 8. napirendi pontjában tárgyalt ügyet, és türelmetek is marad elolvasni, akkor arra is magyarázatot találtok, hogy jelenleg zajlik a háttérben egy kisebb csoport által erőltetett program vitája, ami a szövetségünk teljes működését és szerkezetét alapjaiban változtatná meg és a pénzügyi egyensúlyunkra is negatív hatással lehetne. Ezt a kisebbséget is meghallgatjuk, és ha adatokkal, modellekkel, hatástanulmányokkal, és józan érvekkel is alá tudják támasztani a véleményüket, akkor a javaslatuk bizonyos elemeit megfontolásra elétek tárjuk majd megvitatásra az új alapszabályunk kialakítása során.

Jelenleg ez a javaslat éretlen, és a szövetségünk egységére, irányíthatóságára és pénzügyi stabilitására nézve veszélyes és kiszámíthatatlan következményeket eredményezhet nagymértékű díjemelésekkel, az érvényben lévő jogi szabályozásnak is ellentmond, és már ebben a korai fázisban is kisebb-nagyobb ellentétek szításához vezetett.

Nem tudunk mást ígérni Nektek, csak amit már az októberi megválasztásunk előtt ígértünk, és amihez a nevünket adtuk: A szövetség legyen egységesebb, és erősebb, mindez a szakágak, a bírói testület és hasonló szakmai grémiumok szakmai önállóságának növekedése mellett! Mi ezt más szavakkal is megfogalmaztuk és azt mondtuk és mondjuk, hogy „Legyen Béke, Rend, és Haladás!”

Ebben az új elnökség mind az öt tagja sziklaszilárdan egyetért és továbbra is tartjuk magunkat a felétek tett vállalásainkhoz.

További részletek megismerése érdekében kérjük, hogy tájékozódjatok az elnökségi ülés jegyzőkönyvéből, amit az októberi megválasztásunk óta az első pillanattól teljes nyitottsággal kezelünk, így minden gondolatunkat, döntésünket, és azok hátterét is pontosan megismerhetitek.

Az elnökségi programunk többi pontján is dolgozunk, aminek remélhetően egyre több eredményét fogjátok Ti is látni a közeli jövőben.

Továbbra is számítunk segítő együttműködésetekre, kritikátokra, és javaslataitokra a szövetség jobbítása, erősítése, és megújítása érdekében.

Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel

Dr. Fábián Lajos, elnökségi tag

 

MELLÉKLET

 

A SZAVAZÓLAP ÉS A KAPOTT VÁLASZOK ARÁNYA

Kérdés 1.

Egyetért-e Ön azzal, hogy a tagegyesületi képviseleti jog csak az adott egyesület versenyengedéllyel, és érvényes minősítéssel rendelkező sportolójára legyen átruházható közhiteles magánokirat formájában, amely legalább 35 nappal az adott közgyűlés előtt megküldésre kerül a Főtitkárnak ?

 

 1. IGEN – 91,3%
 2. NEM

 

Kérdés 2.

 

Egyetért-e Ön azzal, hogy a közgyűlések előtt legalább 30 nappal záruljon le a mandátumok vizsgálata ezzel meggyorsítva a közgyűlések lebonyolítását, és megakadályozva az utolsó pillanatban, az „utcáról beeső” képviselők regisztrációját, és nagymértékben gyorsítva a közgyűlések lebonyolítását?

 

 1. IGEN – 90,9%
 2. NEM

 

Kérdés 3/A és 3/B

 

A tagszervezetek küldöttgyűlési képviselete vonatkozásában Ön melyik alapelvet támogatja az alábbiak közül?

Vagy az A, vagy a B kérdésre válaszolhat igennel, a kettő kizárja egymást.

Itt 8 szavazó mindkét változatra igennel szavazott, így összesen 59 + 168 = 227 szavazat érkezett, míg a többi kérdésre egységesen 219 szavazat. Ezért itt mindkét számból le kell vonnunk 8 szavazatot. A maradék 51 + 160 = 211 szavazat alapján számítjuk a 3. kérdés végeredményét.

A)

Egyetért-e Ön azzal, hogy minden tagszervezetnek egy szavazata legyen a közgyűlésen?

 1. IGEN – 59 – 8 = 51 (24%)

B)

Egyetért-e Ön azzal, hogy a tagszervezetek szavazata nagyságukkal (pl.: taglétszámukkal, minősített versenyzőik számával, így az általuk vállalt pénzügyi teher nagyságával) arányban súlyozva legyen kiszámítva.

 

 1. IGEN – 168 – 8 = 160 (76%)

 

 

Kérdés 4.

Egyetért-e Ön azzal, hogy a következő tisztújítás során a kulcsfontosságú választott tisztségviselői pozíciókat – de minimálisan a Szövetség Elnöki és Alelnöki székét – csak előre benyújtott pályázat útján lehessen elnyerni?

 

 1. IGEN – 96,3%
 2. NEM

Kérdés 5.

Egyetért-e Ön azzal, hogy a következő tisztújítás során már csak a törvény által minimális előírt számú, azaz 3 (három) fős elnökség kerüljön megválasztásra?

 

 1. IGEN
 2. NEM – 54,8%

   Kérdés 6.

Egyetért-e Ön azzal, hogy a következő tisztújítás során csak az Elnök és külön az Elnökségi tagok kerüljenek megválasztásra és az Alelnököt az Elnökség jelölje ki saját soraiból, akár évente rotációs rendszerben?

 

 1. IGEN – 82,2%
 2. NEM

Kérdés 7.

Egyetért-e Ön azzal, hogy a Szövetségnek csak olyan egyesület lehessen tagja, amelynek – bármelyik szakágunkban – legalább egy minősített versenyzője van a felvételt követő naptári év végére?

 

 1. IGEN – 93,2%
 2. NEM

Kérdés 8.

Egyetért-e Ön azzal, hogy alapvető tagsági feltételek nem teljesítése esetén – pl. tagdíj meg nem fizetése határidőre és felszólítás után sem, és egyéb, a tagság feltételét jelentő feltételek nem teljesülése esetén – a tagegyesületet az Elnökség határozatban kizárhassa a szövetségből?

 

 1. IGEN – 96,3%
 2. NEM