Kedves Sporttársak,

az IPSC szakág felvetésére az elnökség elfogadta a Blue-line vizsga ismételt bevezetését. Ennek értelmében, 2016. június 1. után az vehet részt Level II-es és magasabb versenyen, aki június 1. előtt már rendelkezett MDLSZ versenyengedéllyel, vagy ez időpont után Blue-line vizsgát tett. (A Blue-line vizsgát tettek névsora megtalálható a honlapon a Blue-line menüpont alatt).

A bevezetés célja,

nem a versenyzés lehetőségének a korlátozása, hanem:

– hogy a versenyző magabiztos tudással érkezzen a versenyre, legyen sikerélménye,

– hogy ne a bírónak kelljen a szabálypontokat elmondania a versenyzőnek,

– hogy a divíziónak megfelelő felszereléssel induljon a versenyző és ne legyen átsorolás… stb,

– hogy a versenyen mindenki tudja azt, hogy a jelenlévők megfelelő fegyverkezelési ismerettel

rendelkeznek.

De akkor hol fog tapasztalatot szerezni a kezdő versenyző? A klubja által rendezett Level I-es versenyen, vagy IPSC gyakorláson.

Az ország több régióiban kijelöltünk olyan embereket, akiknél Blue-line vizsgát lehet tenni. A vizsga elméleti és gyakorlati részből áll. A gyakorlati tételek megtalálhatóak a honlapon a Blue-line menüpont alatt. A sikeres vizsgáról egy oklevél készül, melynek másolatát a vizsgáztatónak el kell küldenie a főtitkárnak, aki a honlapon feltünteti a Blue-line vizsgát tettek névsorában.

Vizsgáztatók:

Nyugat Magyarország: Szalai László, Gerencsér Miklós

Budapetsi régió: Gangler Csaba, Szegedi Márk, Csafkó Pál

Dél Magyarország: Zakupszky Gábor, Sötét Gábor, Kormányos Mária

Kelet Magyarország: Vajda Miklós, Kovács Attila

Észak-kelet Magyarország: Bársony Csaba, Batki György (lőtér bérleti díj fizetendő)

A vizsga díjtalan az MDLSz felé. A vizsga időpontjait a vizsgáztatókkal kell egyeztetni (célszerű több

vizsgázó esetén a klubhoz elhívni a vizsgáztatót).

Ezzel párhuzamosan felhívjuk a versenyrendezők figyelmét, hogy június 1. után kötelezően ellenőrizzék a nevezéskor a Blue-line vizsga meglétét. Ez a napi versenyengedélyt kiváltó versenyzőkre is érvényes.

Üdvözlettel:

Kovács Attila

IPSC Szakágvezető