Az MDLSZ Elnökségének 2024.02.22/01 számú határozata

Az elnökség digitális úton, 5 egyhangú igen szavazattal felhatalmazza a szövetség elnökét, hogy a szövetség K&H banknál vezetett Ft folyószámlájáról 70M Ft (azaz hetvenmillió forint) összeget átvezessen a szövetség Magyar Államkincstárnál a mai napon megnyitott értékpapír nyilvántartási számlájára, és az elérhető legkedvezőbb kamatozású állampapír vásárlására adjon utasítást a kincstárnak.

Ezzel biztosítjuk azt, hogy a kereskedelmi bankban nulla kamatozású betét hasznosuljon és kamatnyereségre tegyünk szert, melyet később a szövetségi célok érdekében tudunk felhasználni. Szükség esetén az állampapírok azonnal értékesíthetők, így likviditási kockázatot nem hordoz a lépés. Továbbá extra költsége nincs, a döntésnek csak pozitív hozadéka van a szövetség számára.

Jelen határozat egyben felhatalmazza az elnököt és a főtitkárt, hogy a későbbiekben a bankszámlaegyenleget és a pénzmozgásokat látva, alkalomszerűen további pénzeszközt vezessenek át a kincstári számlára, mindig az aktuálisan kedvező állampapírokba történő elhelyezés céljából, illetve fordítva, ha a kiadások úgy kívánják, akkor részleges értékesítés formájában tegyék likviddé a szükséges forrást és vezessék vissza a szövetség kereskedelmi banki számlájára.

Az MDLSZ Elnöksége