Az MDLSZ Elnökségének 2024.02.13./04. sz. határozata

Az Elnökség 5 egyhangú igen szavazattal felhatalmazza a szövetség elnökét, hogy Kun Krisztina Gabriella jelölttel aláírja a részmunkaidős, heti 20 órára kiterjedő, munkaidőkeretes munkaszerződést, a szövetségi költségvetésben szereplő havi bruttó keretösszegen belüli bérezéssel. A munkaviszony kezdete 2024.02.15.

Az MDLSZ Elnöksége