Az MDLSZ Elnökségének 2024.02.13./02. sz. határozata

Az Elnökség 5 egyhangú igen szavazattal elfogadta a szakszövetség 2024. évi költségvetési tervezetét 75,15 MFt bevételi, valamint 73,26 MFt kiadási tervvel, és elfogadásra a közgyűlés elé terjesztendőnek ítélte azt. Egyben felkéri a főtitkárt, hogy amint a közgyűlési mandátumlista végleges, az elfogadott költségvetési tervezetet is mellékelje majd a kiküldendő napirendi anyagokhoz.

Az MDLSZ Elnöksége