Az MDLSZ Elnökségének 2024.02.13./01. sz. határozata

Az Elnökség 5 egyhangú igen szavazattal elfogadta a szakszövetség 2023. évi pénzügyi beszámolóját 127’928eFt mérleg főösszeggel, 124’987eFt saját tőkével, valamint 34’885eFt tárgyévi eredménnyel és elfogadásra a közgyűlés elé terjesztendőnek ítélte azt. Egyben felkéri a főtitkárt, hogy amint a közgyűlési mandátumlista végleges, az elfogadott mérleget és beszámolót is mellékelje majd a kiküldendő napirendi anyagokhoz.

Az MDLSZ Elnöksége