Az MDLSZ Elnökségének 2023.04.24./01. számú határozata

Az MDLSZ elnöksége Szegedi Márk Sportolónk dr. Miskolczi Orsolya ügyvéd útján előterjesztett kérelmét megvizsgálva – 5 érvényes szavazattal – digitális úton az alábbi egyhangú határozatot hozza:

Általánosságban a versenyek, így az IPSC versenyek szervezésének jogát az MDLSZ a tagszervezeteire ruházza, mely jogokkal együtt a tagszervezet a verseny megszervezésével járó kötelezettségeket is megszerzi, és viseli terheit.

Ezen kötelezettségek közé tartozik az, hogy a tagszervezet vizsgálja, hogy a versenyben való részvételi feltételek fennállnak-e a versenyen indulási szándékát jelző sportoló esetén. Amennyiben a versenyt szervező tagszervezet azt állapítja meg, hogy a sportoló a versenyen nem vehet részt, úgy erre vonatkozó döntését indokolnia szükséges. Az elnökség a kérelmező Sportolótól és a versenyt szervező tagszervezettől sem kapott olyan tartalmú írásbeli határozatot, hogy a Sportoló indulási kérelmét elutasította és ezt milyen indokkal tette.

Az MDLSZ ellenőrzi a szabályzatok betartását és a Sporttörvény rendelkezéseinek érvényesülését. Az elnökség megállapította, hogy a versenykiírásban rögzített feltételekkel rendelkező sportoló írásbeli indokolás nélküli visszautasítása önmagában azért jogsértő, mert az indoklást nem tartalmazó döntés megfosztja a Sportolót attól, hogy a döntést érdemben vitassa, ellene jogorvoslattal élhessen.

Az elnökség, jelen határozat napján megküldi a Sportoló elnökségnek címzett nyilatkozatait és azok mellékleteit és egyúttal felhívja a versenyt rendező tagszervezetet, hogy ezek ismeretében az elnökség határozatától számított 8 napon belül vizsgálja felül döntését és arról tájékoztassa az elnökséget és a Sportolót egyaránt.

Amennyiben a tagszervezet a Sportoló jelentkezését elfogadja, úgy a Sportoló tájékoztatása mellett a nevezési díj ismételt megfizetésére biztosítson számára határidőt, amennyiben pedig a Sportoló jelentkezését elutasítja, úgy írásban, részletesen indokolja elutasító döntése okait és körülményeit.

Az MDLSZ elnöksége felhívja a Sportolóit és Tagszervezeteit a Sporttörvény és a szabályzatok rendelkezéseinek betartására.

LETÖLTHETŐ……..

Az MDLSZ Elnöksége