Az MDLSZ Elnökségének 2022.09.27./05. számú határozata

Az elnökség digitális szavazás útján – 5 igen szavazattal – az alábbi egyhangú határozatot hozta:

Dr. Regényi Kund elnökségi tagunk mandátuma 2022. októberében lejár. Alapszabály szerint az elnökség négy taggal is működő-, és határozatképes, így nem indokolt az elnökség kiegészítése céljából rendkívüli közgyűlés összehívása, hiszen a 2023 tavaszi éves rendes közgyűlésen, várhatóan 6 hónapon belül, egyébként is lesz részleges tisztújításra vonatkozó napirend.

A 2023 tavaszi közgyűlésig terjedő időre, az elnökség felkéri Dr. Regényi Kundot, hogy tanácskozási joggal, de szavazati jog nélkül, vegyen részt az elnökség munkájában és másfél évtizedes szövetségi vezetői tapasztalatával segítse az ügyvezető testületet. Konkrét feladatként pedig az elnökség felkéri Dr. Regényi Kundot, hogy a terveink szerint részleges önállóságát elnyerő, nemzetközi precíziós lövész szakágunk (IPRF, ICFRA) működését elnökségi összekötőként felügyelje és segítse. 

Az MDLSZ Elnöksége