Az MDLSZ Elnökségének 2022.09.27./01. számú határozata

Az elnökség digitális szavazás útján – 5 igen szavazattal – az alábbi egyhangú határozatot hozta:

Az Elnökség a versenybírói képzések színvonalának emelése, valamint leendő új bíróink biztonságos működése érdekében, a szakágak által szervezett bírói képzések anyagába kötelező jelleggel beépíti a lövészetvezetői vizsga anyagát is. Jelen határozat napjától – Hegyi Gyula sporttárs, aki a lövészetvezető képzésekért felelős szövetségi versenybírói bizottságunk elnöke – a bírói képzéseket és vizsgáztatásokat bonyolító, a szövetség vezetése által eseti alapon kijelölésre kerülő versenybírói bizottságnak is állandó tagjává válik. A pusztán lövészetvezető képzésben betöltött állandó bizottsági elnök szerepe változatlan, jelen határozat a lövészetvezető képzéseket nem érinti.

Versenybírói képzések mindig az érintett szakágvezető írásos javaslatára, az érvényben lévő nemzetközi és/vagy hazai szabálykönyvek alapján, az előzetesen jóváhagyott tananyag segítségével történhetnek úgy, hogy Hegyi Gyula sporttárs minden ilyen képzés előtt 20 db, véletlenszerűen kiválasztott lövészetvezetői tesztkérdést helyez el az írásbeli bírói vizsga anyagában.

A versenybírói képzéseket a szakágvezető írásos javaslata alapján a főtitkár (Haiszky Ernő Zoltán) és a lövészetvezető képzésekért felelős szövetségi versenybírói bizottság elnöke (Hegyi Gyula) engedélyezi.

Indoklás:

A 49/2004. (VIII.31.) BM rendelet 5.§ (1) bek (d) pontja lehetővé teszi, hogy aki versenybírói minősítéssel rendelkezik, az lövészetvezetésre is jogosultságot szerezzen. Szövetségünk sportágai, azok dinamikus jellegükből adódóan nagyobb fegyelmet és komolyabb felkészültséget igényelnek mind a sportolók, mind a versenybírók részéről, ezért mi nem csak a hatósági kombinált lőfegyverismereti vizsga meglétét, hanem a lövészetvezetői ismereteket is megköveteljük versenybíróinktól, akik utána a versenybírói oklevéllel a lövészetvezetői határozatért folyamodhatnak a területileg illetékes rendőrhatóságnál.

Az MDLSZ Elnöksége