MDLSZ Elnökségének 2022.07.28./01. számú határozata

Az elnökség digitális szavazás útján – 5 igen szavazattal – az alábbi egyhangú határozatot hozta:

Az utóbbi időben versenyeken történt viselkedése, a biztonsági szabályok rendszeres (szándékolt, vagy szándékolatlan) megsértése, a bírók jelentései, valamint klubvezetőjének visszajelzése alapján az elnökség – ideiglenes jelleggel – de azonnali hatállyal felfüggeszti az MDLSZ-01274 versenyengedély számú amatőr sportolónk versenyengedélyét. A versenyengedély ezzel további intézkedésig érvénytelen, sporttársunk MDLSZ versenyeken nem vehet részt.

A versenyengedély újra érvényesítésének feltételei

1) egy sürgős újabb pszichológiai vizsgálat, mely megerősíti sporttársunk lőfegyver kezelésére és birtoklására szóló alkalmasságát,

2) egy hallásvizsgálattal kiegészített sportorvosi vizsgálat, hasonló célból, illetve

3) klubvezetőjének nyilatkozata arról, hogy a sportoló megfelelő hallásvédővel ellátva hallja és értelmezni is képes a lőtéri lövészetvezetői és/vagy bírói utasításokat, és együttműködési szándéka alapján is alkalmas lőfegyver kezelésére.

Ha a fenti feltételek 2022.09.30-ig nem teljesülnek hiánytalanul és nem kapunk pozitív megerősítő jelzést mindhárom irányból, a versenyengedély végleges törlésre kerül, amiről a területileg illetékes igazgatásrendészetet is értesítenünk kell.

Indoklás:

Sportágainkban a biztonság mindenek felett. Mivel a szövetség vezetése mind versenybíróktól, mind a klubvezetőtől aggasztó jelzéseket kapott, a versenyzőt legutóbb ezért versenyről is kizárták, nem tehetünk mást, mint a megfelelő eljárást választva, meggyőződünk a sportoló biztonságos fegyverkezelésre vonatkozó állapotáról, képességéről, és szándékairól. A versenyengedély nem jog, hanem egy privilégium, aminek birtoklására azok jogosultak, akik önmaguk, és mások testi épségének megőrzése érdekében képesek és alkalmasak szigorú szabályaink szerinti lőfegyveres aktivitásra.

Az MDLSZ Elnöksége