Az MDLSZ Elnökségének 2022.04.13./01. számú határozata

Az elnökség a 2022.04.12/01 sz. határozatát követően, melynek értelmében átszervezte a bírói képzéseket, a lövészetvezető képzéseink és az ezzel kapcsolatos külsős szövetségi munka elősegítése érdekében – digitális úton, 5 IGEN szavazattal – a következő egyhangú határozatot hozta:

Hegyi Gyula honvéd őrnagy sporttársunkat a megszűnő bírói bizottság volt elnökét, azonnali hatállyal kinevezi „Külső kapcsolatokért és Lövészetvezető képzésért felelős szövetségi szakreferens”-nek.

Gyulának köszönjük eddigi tevékenységét, új megbízatásához pedig erőt és egészséget kívánunk.

Letöltés…………….

Az MDLSZ Elnöksége