Az MDLSZ Elnökségének 2022.04.12./01. számú határozata

Az elnökség a 2022.04.12-én videokonferencia formájában tartott elnökségi ülésen megvizsgálta a bírói bizottság működésének, a bírói-, és lövészetvezetői képzések, a szövetségi versenyek versenyellenőri feladatainak kérdéskörét és digitális úton, 5 IGEN szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta:

  1. A szövetség bírói bizottsága megszűnik, szerepét a szakágak veszik át, a főtitkár adminisztratív koordinációja mellett.
  2. A bírói és lövészetvezető képzés részben elválik egymástól. A bírói képzés és vizsgáztatás a továbbiakban szakágvezetői hatáskörbe kerül. A kombinált – több szakágra vonatkozó – bírói vizsgák megszűnnek, szakág-specifikus bírói vizsgák szervezhetőek a jövőben. A bírói képzések adminisztratív koordinációját a főtitkári iroda végzi.
  3. A külsősök számára végzett lövészetvezetői képzés folytatódik, ezek a képzések azonban nem jogosítanak bírói oklevélre.
  1. Az MDLSZ versenynaptárában szereplő versenyeken a versenyellenőri funkciót a verseny vezető/főbírója látja el, a versenyek lebonyolítását a szövetség tisztségviselői szúrópróbaszerűen végzik. Nemzetközi szakágainkban ez eddig sem okozott gondot, hazai szakágaink működésében sem jelenthet problémát.
  2. A fentiek értelmében, ahol szükséges, érvényben lévő szövetségi szabályzataink módosítása, ott ezeket módosítását kezdeményezzük és felkérjük a főtitkár és alelnök urakat ezek végrehajtására és az elnökség elé terjesztésére.
  3. Ezzel egyidőben a 2019.08.15/02 sz. elnökségi határozat hatályát veszti, jelen határozattal annak szövege a következőképpen módosul:
    1. A szövetség bírói oktatási rendszerében zajló képzések, tanfolyamok, vizsgák csak az illetékes szakág vezetőjének előzetes jóváhagyása után, a főtitkár előzetes tájékoztatása és jóváhagyása mellett történhetnek. A jóváhagyás nélkül történő képzések esetében a szövetség nem adhat ki bizonyítványt, igazolást, vagy oklevelet az adott képzés, tanfolyam elvégzéséről, vagy vizsga letételéről. Az adott szakág bírói képzését elvégzett jelölteknek a bírói oklevelet a szakágvezető és a főtitkár együttes aláírása hitelesíti.

Indoklás:

A szövetség szakágainak szakmai komplexitása az elmúlt évtized során jelentősen nőtt. A korábbi, centralizált bírói képzési és vezetési rendszer idejétmúlt, nem felel meg az elvárásoknak. A bírói bizottság jelen formájában nem életképes, a szakágak aktivitása a bizottságban közelít a nullához, ugyanakkor a szakágakon belül egyre fokozódó érdeklődés és javuló szakmai munka figyelhető meg, sőt, az utóbbi időben a bírói képzések tartalmi előkészítése is szakági körbe került a főtitkári iroda koordinálása mellett. A szakágakon belüli munka fejlődése, a feladatok egyre bonyolultabb jellege azt indokolja, hogy a bírói képzések szakmai koordinációja is szakágak feladatkörébe kerüljön, hasonlóan pl. az IPSC-hez, és/vagy más nemzetközi szabályrendszeren nyugvó szakágunkhoz, ahol ez soha nem is volt másképpen.

Ugyanakkor indokolt a jelentős külső érdeklődő köröket is vonzó lövészetvezető képzés részleges elválasztása a bírói képzésektől. A bírói képzéseink lövészetvezetői jogosítványokat is adnak (ezt jogszabály is előírja), de pusztán lövészetvezetői képzéseink nem adnak automatikusan bírói jogosítványokat egy-egy speciális szakági rendszerünkben. Az elnökség felkéri Hegyi Gyula honvéd őrnagy sporttársunkat, hogy folytassa sikeres és népszerű szövetségi lövészetvezető képzéseink szervezését, mely az utóbbi évek egyik sikertörténete.

A bírói bizottság ezzel megszünteti tevékenységét, az elnökség köszönetet mond Hegyi Gyulának és a bírói bizottság korábbi vezetőinek és tagjainak eddigi erőfeszítéseikért és munkájukért.

Letölthető………

Az MDLSZ Elnöksége