A résztvevők és szervezők által feltöltött, nyilvánosan az Interneten hozzáférhető információ alapján a Shooting Time IPSC Sportegyesület (Székhelye: 2132 Göd, Gizella utca 31., adószáma: 18843189-2-13, képviseli: Sólyom Olivér) szövetségi tagegyesületünk 2020.04.05-én vasárnap IPSC lövészversenyt rendezett „Covid-19 Challenge” elnevezéssel, a nyilvánosságra hozott eredményjegyzék alapján 15 versenyző részvételével. Az elérhető adatok és fotók alapján a helyszínt a BTK SE Fóti úti lőtere biztosította, az elérhető információk alapján a versenyigazgató Sólyom Olivér sporttárs volt (MDLSZ 2484). A versennyel kapcsolatban letöltött anyagok digitális formában, időbélyeggel megőrzésre kerültek.

1. Ha ez az esemény valóban megvalósult, akkor azzal a rendező megsértette az MDLSZ Elnökségének minden szövetségi verseny rendezését tiltó és a teljes versenyrendszert 2020.05.18-ig felfüggesztő 2020.03.15./01. számú határozatát, melyet a koronavírus járvány kitörésének lassítása érdekében hoztunk.

2. Ami ettől fontosabb, a szervezők és a résztvevők súlyosan és szándékosan megsértették a 71/2020. (III.27.) Kormányrendelet, a kijárási korlátozásról – a közösség, így mindannyiónk érdekében született – korlátozó intézkedéseit, amivel szabálysértést követtek el.

A hivatkozott rendelet vonatkozó rendelkezése a következő:

5. § Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

A lőtéren, ráadásul zárt pincelőtéren rendezett verseny szervezése, és az ezen való részvétel nem fér bele a kormányrendelet által engedélyezett tevékenységbe.

3. Továbbá szövetségünk, mint az IPSC védjegyének, és mindennemű jogainak magyarországi kizárólagos birtokosa és használója sérelmezi azt, hogy a nyilvánosság megtévesztésére alkalmas módon, bárki IPSC jelzéssel versenyt rendezzen a szövetség jóváhagyása nélkül (jelen esetben kifejezett, határozatban közzétett tiltása ellenére). Ezen jogok illetéktelen használata felveti a védjegybitorlás lehetőségét, aminek káros jogkövetkezményei lehetnek a védjegybitorló számára.

4. Az MDLSZ szellemiségével nem összeegyeztethető, méltatlan, és etikátlan sportolói magatartásnak tartjuk azt, hogy valaki 2020.04.05-én, azon a napon amikor világszerte már kb. 76’000 ember halt meg a Covid-19 betegségben, mikor milliók veszítik el a munkahelyüket, itthon is százezrek kerülnek egyre nehezebb helyzetbe, mikor a hazai egészségügy, a kormány, a különböző rendvédelmi szervek erejüket meghaladó módon készülnek arra, hogy hazánkban ne alakuljon ki az olasz, a spanyol vagy az amerikai helyzethez hasonló állapot, akkor bárki ezzel viccelődik, magát szellemesnek gondolja, és az áldozatokat szedő – halálos – betegség nevével jelzett versenyt hirdet.

Az MDLSZ Elnöksége digitális úton – négy igen szavazattal – a következő egyhangú határozatot hozta:

1. Az Elnökség elhatárolódik a szervezők és résztvevők jogsértő magatartásától és megerősíti, hogy az adott verseny szervezéséhez a szövetségnek semmi köze, a versenynaptárunkban nem szerepelt, minősítés nem adható a résztvevőknek, és annak szervezői figyelmen kívül hagyták az Elnökség 2020.03.15./01. számú határozatát.

2. Az Elnökség felkéri Dr. Dobra Tibor sporttársat, fegyelmi bizottságunk közgyűlés által választott elnökét, a rendelkezésre álló anyagok áttekintésére, és a sportfegyelmi eljárás lefolytatására. Az Elnökség, az Alapszabály 34.§ (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazása alapján, 48 órán belül kijelöli a fegyelmi bizottság két másik tagját. A Fegyelmi Bizottság, mint független testület saját hatáskörben dönt a következő lépésekről. Az ilyen és hasonló fegyelmi vétségek gyanúja esetén a fegyelmi bizottság elnöke a fegyelmi eljárás alá vont személy versenyzési és bíráskodási illetve versenyrendezési jogát felfüggesztheti, mely intézkedés a versenyengedélyek bevonását is eredményezheti.

3. A szövetség elnöke ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz a verseny helyszíne szerint illetékes Rendőrkapitányságon a 71/2020 (III.27.) kijárási korlátozásról szóló Korm. rendelet feltételezhető megsértése miatt, és felkéri a rendőrhatóságot, hogy szabálysértési eljárás keretében vizsgálja ki az eseményt, állapítsa meg a tényeket, és hatósági jogkörében járjon el az ügyben, majd az eljárás eredményéről tájékoztassa szövetségünket a további lépések megtétele érdekében.

A következő néhány hétben kitartást, türelmet és méltósággal viselt terheket kívánunk minden sporttársunknak. Kérjük figyeljétek a hatósági tanácsokat és próbáljátok meg magatok is elkerülni a fertőzést. A kulcsszó: IZOLÁCIÓ és FEGYELEM.

 

2020.04.08./01. számú határozat letöltése